Hiztegia: A

abatx, abatxa. Izena. abatz. 📄 Gaztagintzan erabiltzen den zurezko ontzia, bi euskarri dituena, kaikua eta goporra baino handiagoa. 🔀 colodra.
abere, Aberia. Izena. Abere. 🔀 Ganado.
abixtu. Nagusia. Abisatu. 🔀 Avisar.
abiyeran. Adizlaguna. Abiatzerakoan. 🔀 Al ponerse en marcha.
ahalin. Adberbioa. Ahalean. -(e)n neurrian. 🔀 A medida que.
ahittu. Nagusia. agortu. 🔀 agotar.
ahoz gotti. Adberbioa. Gora begira. 🔀 Boca arriba.
ahunxkara. Adberbioa. ahunzkara. aunskea, aunxkaa 📄 ahuntzaren araldia edo ahuntza arreske. 🔀 cabra en celo.
aieka, Ayeka. Izena. Alde, aieka. 🔀 Lado.
Aierdi. Toponimia. Aierdi.
ailletu. Nagusia. Iritsi. 🔀 Llegar.
aiña. Zenbatzailea. Adina. 🔀 Tanto... como.
Aiñe. Toponimia. Aginagako.
Aintxuixki. Toponimia. Antxoskikoa.
aittatu. Nagusia. Aitatu, aipatu. 🔀 Mencionar.
aittu(1). Nagusia. Aditu. 🔀 Escuchar. Oiartzungo "aittu" hiru gauza izan litezke: 1. Aditu (entzun) 2. Aditu (usaimenaz sumatu) 3. Aritu.
aittu(2). Nagusia. usaimenaz sumatu. 🔀 oler, percibir.
aittu(2). Nagusia. usaimenaz sumatu. 🔀 oler, percibir.
aixa. Adberbioa. Erraz. 🔀 Fácilmente.
aiyen, aiyena. Izena. aihen. 📄 Beste landare batean edo zernahi gauzatan kiribildurik hazten den landare kimua. (Euskaltzaindiaren Hiztegia) 🔀 pampano, sarmiento.
aiyo. Interjekzioa. Agur. 🔀 Adiós.
aizi. Lexikoa. Entzu arazi. 🔀 Hacer escuchar.
akortu (1). Nagusia. Gogoratu, oroitu.. 📄 Bi adiera ditu Oiartzunen hitz honek: 1. Gogoratu 2. Konturatu. 🔀 Recordar.
akortu (2). Nagusia. Konturatu. 🔀 Darse cuenta. Bi adiera ditu Oiartzunen hitz honek: 1. Gogoratu 2. Konturatu.
Albisturrene. Toponimia. Albisturreneko.
alde. Adizlaguna. Gertu. Oso erabilia, aldian. "Bi etxe hoyek aldian dia". 🔀 Cerca.
aleiya. Lokailua / Juntagailua / Menderagailua. Alegia. 🔀 Es decir....
altxarraztalu, altxarraztalua. Izena. sarde, altxarrastelu. atxarraztalu 📄 Arrastelu mota, ongarria harrotzeko eta erabiltzen dena. 🔀 horca; rastro, rastrillo.
altxatu. Nagusia. gorde. 🔀 guardar.
Altzibar. Toponimia. Altzibar.
amakiña. Zenbatzailea. Makina bat. 🔀 Multitud.
amautxi, Amautxiya. Izena. Amabitxi. 🔀 Madrina.
ametittu. Nagusia. Ametitu, onartu. 🔀 Admitir.
amilka. Adberbioa. biraka. 🔀 rodando.
amurraziyo, Amurraziyua. Izena. Amorrazio. 🔀 Indignación.
anai, Anaiya. Izena. Neba. 🔍

Pasarte honetan ondo ikusten da, ahizpa/arreba ezberdintzen dugula baina ez hala anaia/neba, kasu honetan beti anaia esaten dugula

. 🔀 Hermano.
andre (1), Andria. Izena. Emakume. 🔀 Mujer.
andre (2), Andria. Izena. Emazte. 🔀 Mujer, esposa.
andretxapero, andretxaperoa. Izena. txorimalo. ondratxaperua 📄 txoriak uxatzeko baratzetan jartzen den giza irudia, arropa zaharrez jantzia 🔀 espantapajaros.
antolatu. Nagusia. Konpondu. 🔍

Gure zaharrek "antolatu" aditza "konpondu" adierarekin erabiltzen zuten. Batuako "antolatu" esateko, "organizatu" baliatzen zuten nagusiki.

. 🔀 Arreglar.
antxoxu. Adjektiboa. Antzetsua., Artosoa. Artoxu 📄 Trebea, mainatsua, zuhurra, azkarra 🔀 Hábil., 🔀 Mañoso.
Apaola. Toponimia. Aparola.
apopilo, Apopilua. Izena. Apopilo. 🔀 Huésped.
Arain. Toponimia. Araingibel?.
Aramburu. Toponimia.
Arandan. Toponimia. Arandaran.
Arano. Toponimia. Arano.
arba. Izena. arba, arbu. 📄 Iratzea edo otea leku eskas batetik jaisteko erabiltzen zen zuhaitz adar haundia 🔀 rastra.
arboldu, Arboldua. Adjektiboa. Zuhaitzez betea. 🔀 Llena/o de árboles.
Arditturri. Toponimia. Arditurri. 📄 Aiako Harriaren magalean dagoen meategi zaharra, mendetan barrena erabili izan dena, zillarra, beruna eta beste hainbat gai ateratzeko. Gaur egun bisitariak jaso eta erakusteko prestatuta dago.