antxoxu

Kategoria gramatikala: 
Adjektiboa
Batuan: 
Antzetsua
Artosoa
Aldaerak: 
Artoxu
Esanahia: 
Trebea, mainatsua, zuhurra, azkarra
Gazteleraz: 
Hábil
Mañoso
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'Ta behiyan larrua beimpin 'ta hua karri 'ta hain attona, attona zea zuten haik sestero 'ta antxoxo xamarra, Rafael zar hora.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Ez daitenak zer din 'ta aer zuk bakizun zer din. Antxoxua zer da? Pertsona bat antxoxua...
-Antxoxua, laun guziyak zeatzen ttula. San nahi nuke: "Hako argiy hauxe ez dait ze..." Hoa arreglatu.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi"Honako hemen armaiyu honek zerbaitte badik, honako ati honek jotzen du hemen jo itten dik 'ta" hoa arreglatu. 'Ta eoziñ, eoziñ gauza aulki bat antolatu 'ro...
-Abilla dena eskuakin?
-Bai, esku ona, esku onekua! Antxoxua, hoi da antxoxua!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Azandilla.
-Aza...
-Pertsona len san dugun bezela antxoxua, azanbilla. Persona, person azkarra 'o lixtua dena 'o... ez?
-Ez dut hoi, ez nau zetzen...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Jo! Sí! Hok ez dia konturatzen.
- 'Ta geo etxea torri 'ta etxeko lanak! 'O gizonak itten zittun?
- Asko artoxua zen. Artoxua zen.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- A bai?
- Artoxua zen. Ez, geo hok zeak amonak iukitzen zizkin, e! Gizonan amak iukitzen zizkin umik. Harrek haziyak zin 'ta geo hoi nijun ni leno satea, neriak ez nittun ne gustoa hazi,
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Bai, bai. Antsoxuk izatia da, baliyo izaki, eskapo in gabe...
- Bai, bai.
- Zea, kontu itten!
Pagadizabal Artola, Frantxiska