Hiztegia: A

abitu zeneko. Esapideak. Abiatu zenerako. 🔀 Para cuando se puso en marcha....
ailletzen giñanin, kontentu!. Esapideak. Iristen ginenean, pozik!. 🔀 ¡Cuando llegábamos, contentas/os!.
aittuko ttuk ba!. Esapideak. Adituko dituk bada!.
aitzia badut. Esapideak. Entzun dut zer edo zer. 🔀 He oído algo.
aiy hai. Esapideak. Ari hadi.
aizan. Esapideak. Aditu ezan.
alde in zan/k hortik!. Esapideak. Alde egin ezazu hortik. 🔀 Vete de ahí.
algarez hasten dia biyek!. Esapideak. Hor hasi dira biak algaraka. 🔀 Allí empiezan las/los dos, riéndose.
Alla kuentos!. Esapideak.
amak, guriak bai poz erra!. Esapideak. Gure amak poz ederra hartu zuen!. 🔀 Nuestra madre se alegró mucho.
amakiña bier bai!. Esapideak. Askotan. 🔀 Muchas veces.
aman sanak ez aitu baliyo. Esapideak. Aman esanak ez baitu balio. 🔀 Porque lo que dice mamá no vale nada.
amurraziyo erra bai. Esapideak. Amorrazio handia. 🔀 Una indignación muy grande.
Anda demonio!. Esapideak. Anda demonio!.
anda korrika. Esapideak.
andregaia 're handik in zun. Esapideak. Andregaia ere hortatik egin zuen. 🔀 Así es como se echó novia.
ardua biño moxkorroua. Esapideak. Ardoa baino mozkorragoa. 🔀 Más borracha/o que el vino.
arotza izaki. Esapideak. Arotza baitzen. 🔀 Era carpintero.
arront kontentu!. Esapideak. Oso pozik. 🔀 Muy contenta/o.
aski ongi bai!. Esapideak. Oso ondo. 🔀 Muy bien.
Asko galdu zin ordun!. Esapideak.
asko kusiya! . Esapideak. Asko ikusia!. 🔀 Muy vista/o.
asko sateik 'e ez zon. Esapideak. Ezin zen gauza gehiegi esan. 🔀 No se podía decir mucha cosa.
aspaldi hilla do hura 're. Esapideak. Aspaldi hil zen hura ere. 🔀 Esa/ese también murió hace mucho.
atetzen ai zela gizona!. Esapideak. Ateratzen ari zela gizona!. 🔀 Que el hombre estaba saliendo.