Hiztegia: P

pallakatu. Nagusia. balakatu, laztandu, maite egin. ballakatu 🔀 acariciar. Normalean animaliekin erabiltzen da. .
Paloma. Toponimia. Paloma.
Pamplona. Toponimia. Iruñea.
Paotxiki. Toponimia. Pagoagatxikikoa.
paraje, parajia. Izena. Toki, leku, paraje. paraja 🔀 Lugar, sitio, paraje.
pardel, Pardela. Izena. Fardel.. 🔀 Paquete, fardel..
parrukiano, Parrukianua. Izena. Bezero.. 🔀 Clientes.
parteko, partekua. Adizlaguna. Aldeko, parteko, inguruko. 🔀 De la zona de.
pasaeran. Adizlaguna. Pasaeran. pasaiyeran
Pasaiya. Toponimia. Pasaia.
patsa, pats. Izena. pats. patxa 📄 Sagar txikitua 🔀 orujo.
patu. Nagusia. Ordaindu. 🔀 Pagar.
Pautxiki. Toponimia. Pagoagatxiki.
pazi, paziya. Izena. pazia, pertza. 📄 Ura berotzeko edo zerbait egosteko erabiltzen den ontzia; bereziki, laratzean zintzilik egoten dena. 🔀 caldero, olla.
petako, petakua. Izena. petatxu, adabaki. 🔀 remiendo.
petrikillo, Petrikillua. Izena. Petrikiloa. petrekillo 🔀 Curandero.
piko, Pikua. Izena. Aldapa. 🔀 Cuesta, pendiente.
pirrilka, pirrilka. Adberbioa. biraka. 🔀 rodando. Iñaxi Oiartzabal 19:50 20:02.
pirrilla. Izena. firrila. 📄 Gurdi edo karroen gurpila 🔀 rueda.
pitar, Pitarra. Izena. Pitar. 🔀 Sidra aguada.
pixa kale. Toponimia. Mendiburu kale. 🔀 Calle Mendiburu.
pizar. Zenbatzailea. Apur. 🔀 Pizca, poco, pequeña cantidad.
politt, Politta. Adjektiboa. Handi. 🔀 Grande.
politten polittenin. Adizlaguna. Sasoi onenean. 🔀 En la mejor época, temporada.
polliki. Adberbioa. Egoki. 🔀 Apropiadamente, correctamente.
porrokatu. Adizlaguna. Zeharo. 🔀 Totalmente, absolutamente.
portaxolua, portaxolu. Izena. zirritu. portaxulo 📄 Praka edo galtzaren aurrealdeko irekidura bertikala. 🔍

Hitz hau Oiartzunen bakarrik dokumentatzen da.

. 🔀 bragueta.
Portuluze. Toponimia. Portuluze.
Poste. Toponimia. Posta.
posturatsu. Adberbioa. Antzera. 🔀 De forma parecida, a semejanza de.
Pottone. Toponimia. Labia.
Prantziya. Toponimia. Frantzia. 🔀 Francia.
Presondo. Toponimia.
pronto. Adberbioa. Prest. 🔀 Lista/o, dispuesta/o, preparada/o.
pum!. Onomatopeia. Pum!. 🔀 ¡Pum!.
puntaka puntaka. Lexikoa. ?.
purrust in, Purrusta in. Lokuzioa. purrust egin, marmar egin. 🔀 refunfuñar, quejarse.