Hiztegia: K

kalamidade, kalamidadia. Adjektiboa. kalamitate, ganoragabe. 📄 Fundamenturik ez duen pertsona. 🔀 calamidad.
kale, Kalia. Izena. Herriko plaza, Elizalde auzoa. 🔍

Oiartzunen "kalia" ez da "calle" adierarekin soilik erabiltzen. Herriko plazari edo herriguneari erreferentzia egiteko ere baliatzen da.

. 🔀 Plaza del pueblo, barrio Elizalde.
kamaña, kamaña. Izena. kamaina. 📄 Artzainek eta ikazkinek mendian, oholez, lastoz edo hostoz egiten zuten ohea 🔀 camastro. Leatza eta Trumoiak"Txabolako sua" pasartean esaten dute. (Transkribatu gabe daude).
kamiyo, kamiyua. Izena. errepidea. 🔀 carretera.
kamposantu, Kamposantua. Izena. Hilerri. 🔀 Cementerio, camposanto.
kardaki, kardakiya. Izena. ardagai. 🔀 yesca.
karga. Izena. karga. 📄 Zenbait gauzaren pisu unitatea. Hainbat balio izan ditzake, normalean 300kilori egiten dio erreferentzia. Joxepa Etxeberria Olaziregi: "Sei [sagar] zakukin itten da karga"..
karraittu. Nagusia. Garraiatu. karritu 🔀 Transportar.
karraxi, Karraxiya. Izena. garrasi., oihu. karrezi, karrazi 🔀 grito.
Karrika. Toponimia. Karrika. 📄 Oiartzungo auzoa.
kasi. Adizlaguna. Ia. 🔀 Casi, por poco.
kaskaor, Kaskaorra. Adjektiboa. Burugogor, egoskor, temati. 🔀 Cabezota, rudo.
kastillana/o, kastillana/kastillanua. Adjektiboa. Erdalduna. 🔀 Castellanoparlante.
kastillanoz. Adberbioa. Gaztelaniaz. 🔀 En castellano.
Katalintxo. Toponimia. Katalintxone.
katxarro (1), katxarrua. Izena. Traste. 🔍

Gure zaharrek kotxea edo autoari ere 'katxarro' deitzen diote.

. 🔀 Armatroste, cachivache.
katxarro (2), katxarrua. Izena. automobila. 🔀 coche.
katxarro (3), katxarrua. Izena. ontziteria. 🔀 cacharrería.
kaxko, Kaxkua. Izena. Gain, gaineko alde. 🔍

Elizalde auzoari ere horrela esaten zaio, "kaxkua" .

. 🔀 Casco, parte superior.
kazka. Onomatopeia. Kazka. 🔀 ?.
kazkaiz, kazkaiza. Izena. karraska. 🔍

Areago-ta taupada ta kazkaiza biziago, zer zan garbi ikusi zutenean. Berrondo, Kijote.

. 🔀 castañeteo.
Killikupe. Toponimia. Killirikupe.
killimakurtu. Aditza. kilima egin. 🔀 hacer cosquillas.
kinkillero, kinkillerua. Izena. kinkilari. 🔀 vendedor ambulante, buhonero.
kirikaka. Adberbioa. kirikaka., zelatan. 🔀 asomándose y escodiéndose.
koape, koapia. Izena. gorape, estalpe, aterpe. 🔀 atrio, claustro, sotechado.
kompaziyo batea. Lokuzioa. Adibidez, esate baterako. 🔀 Por ejemplo.
kontrabando, Kontrabandua. Izena. Kontrabando. 🔀 Contrabando.
kontu (1). Nagusia. Zaindu. 🔀 Cuidar.
kontu (2). Nagusia. eutsi. 🔀 sujetar.
kontzeju, Kontzejua. Izena. Udaletxe. kontzeju, kontseju, kontseku 🔀 Ayuntamiento.
kozkor, Kozkorra. Izena. Koskor. 📄 Haur aski hazia. Normalean; ume, neska edo mutilen atzetik erabiltzen da. 🔍

Hemendik eratorrita kozkorreiya ere erabiltzen da.

. 🔀 Chaval/a., 🔀 Muchacho/a.
kriskitiñ, Kriskitiña. Izena. Kiskitin. 🔀 Chasquido, castañuela.
kuela. Izena. Kuela. 📄 Arropa garbitzeko ontzia
kuik-kuik. Onomatopeia. kurrinka. 📄 Txerriak egiten duen soinua. 🔀 gruñido.
kukuso, kukusua. Izena. arkakuso. kukuso 🔀 pulga., 🔀 puce (fr.).
kuxkullua, kuxkullu. Izena. kuskuilu. 📄 kuku-sagarra, lehortu eta gero, jolasteko erabiltzen da. Kanika bezala edo zipotz bat sartuta zibota gisa ere bai. 🔍

OEHren arabera Mariano Ostolaiz oiartzuarraren liburuan bakarrik azaltzen da esanahi honekin. Gainontzekoan, zuberoan topatzen den hitza da burbuila esanahiarekin.kuku-sagarra

. 🔀 agalla de nuez.