kastillanoz

Kategoria gramatikala: 
Adberbioa
Batuan: 
Gaztelaniaz
Esanahia: 
Gazteleraz: 
En castellano
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- 'Ta elizan 'ta, eskolan 'ta, kastillanoz, 'o euskeraz aitzen ziñazten?
- Kastillanoz. Maixtra kastillana genun, Pamplonako alaba. Harrek ez zun euskeraz hitzik itten. Hitzik enteintzen ez ziyonai, euskaraz ordun soltatzen zittun hitz batzuk,
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Guriak 'e bai. Izebakin ez. Miño Valentiñekin dena.
- 'Ta gaiñea dena euskaraz, a todo meter. Ez pentsatu, hitz bat kastillanoz 'ta... haik denak hika.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Naiz 'ta kanta zea hoik eta ez iñ, kastillanoz?
- Bai, bai. Eske obligaziyua zen dena gazteleraz. Geo izaten zen, euskeraz ematen zuten dotriña, igande arratsaldetan Don Jose Bergaretxek ematen zinen.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Ikasi behar.
- E?
- Nahiz 'ta ezer 'e kompreinttu ez, ikasi behar kastillanoz!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Kastillanoz ze ikasi ber genun guk ordun! Kantak eta, eakusten aitzen zen zea, "Tu eres alta y delgada como tu madre" 'ta... eskolan.
- Biño, hoi, zuek... Kastillanoz maten zenuten, 'o euskeraz maten zizuten?
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- A, karo, zuk nahitanahiyez eman berra zenakan erdaraz, e... Kastillanoz man berra zenakan. Eta haurrak ez bazuten
- Esto... Dotriña ez, dotriña euskeraz. Bagenun baimena.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Karo, zuek kastillanoz jakiñ 'e ez!
- Guk kastillanoz saten geniyon, saten geniyon.
- A bai? bagenakiun pixka 't. Bai, bai.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Biño geo, e... Gerra garaiyan ya kastillanoz hasiko zin ematen?
- Ez.
- Ez?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- A, gerra demboan bai, bai, kastillanoz bai.
- Kastillanoz. Ordun beste norbaitt torko zen?
- Ordun beste... Gazte-gazte bat joten zen. Ez dakit nongua zen.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Monja asko al zin?
- Bai, ez dakit, zazpi bat 'o ez dakit zenbat izaten zin.
- 'Ta haik kastillanoz aiko zin 'o euskeraz?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, kastillanoz, ordun euskera ez zen libre!
- Gerra aurretik 'e ez? Ez zen libre?
- Gerra aurretikan gehixio, baiño geo ondorin ez.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ta dotriña. Bai, 'Catona' lentxio zen, lenbiziko kartilla geo 'Catona' 'ta geo 'La Buena Juanita', letzen ikasteko kastillanoz. Hura zen. Ni hiru libru haik akortzen naz ibiltzen genittula. 'Ta dotriña. 'Ta dotriña, hamar urtetan itten zen komuniyo haundiya, komuniyo ttikiya zazpiLekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Biño zuek 'e kastillanoz han ikasiko zenuten!
- Bai, bai. Zerbatte ikasi ber! Zerbatt!
- 'Ta nausiyak 'ta nonguk zin?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi-Zortzi urtekin, bestek astuan gañin jarrita.
-'Ta harrapatu izandu zattuzte zui?
-Bein bai, 'ta hai marruak. 'Ta kastillanoz tutik jakiñ ez 'ta. Haik saten zutena enteintzen ez 'ta.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta haik ze aitzen zin kastillanoz o euskeraz?
-Euskaraz
-Euskaraz aitzen zin?
-Bai...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Gerra garaiyan 're bai?
-Ondorin!Ondorin, ondorin.
-'Ta dotriña euskaraz o erdaraz ikasten zenuten?
-Kastillanoz, o! Euskaraz, euskaraz.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Euskaraz e?
-Bueno, kastillanoz bazin bi 'ro hiru. Gue au, gue hurrengo kintakuk dia. Bat Paustino, zeakua, Gurutzekua Oryana. 'Ta bestia Luix Zalakain. Bi 'ro bazin... biño gaiñekuk denak euskaldunak.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Eskolan zen eskolan kastillanoz ai ber. 'Ta tutik jakiñ ez! 'Ta zartako errak bai man.
-'Ta zein zenuten maisua 'o maistra 'o?
-Maistra!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiAyuntamientun, 'zango zen ayuntamientun 'e , alemat o. Jakiña ordun sekretayua 'ta fidela ta hoik zin 'ta. Biño... ya haik 'e, san nahi nuke in ber zuten lana kastillanoz. Dena dena kastillanoz. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Zuekin 're kastillanoz aitze al zin 'o paperak 'ta itten zittuzten?
-Paperak eta dena kastillanoz 'ta guekin dena euskaaz galdetu gui. Biño gaiñekun dena beán artin uste'ut kastillanoz aitzen zila.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta jakiña nik oaiñ 'e kastillanoz gutxi 'ta ordun batez 'ta. Auskalo gaiñea ez zin kastillanuk, akaso handik heldu zinak zin, Frantzitik. Zi-zau, zi-zau, zi-zau! 'ta batzuk ailleka batea jon nai zuten, Irun aldea. 'Ta bestik ailleka harta berriz, ailleka harta, Endarlatza aldea.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta gaiñekun, Errentiko jendik baserritarrak zilako 'ro, kastillanoz ez zenekitelako 'ro parra itten al zun?
-Ingo zuten seuski. Kastillanuk ingo zuten parra gui, hoi seuru ingo zutela.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Kastillanoz ez zenekitelako?
-Seuru.
-Biño ordun Errentiyan euskaldunak 'zango zin...
-Bai! Oan biño geiyo! Jesus! Biño ordun 'e tartin tartin kastillanuk 'o guardizilan seme-alabak 'o...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEz zen bromikan ordun, ño! Jendia...
-Eskolan euskeraz eakutsiko zizuten ba? Len attatu ttuzun hoik eta.
-Ez kastillanoz.
-Kastillanoz?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hemen bai dotriña 'ta zea biño. Beitti Aierdi 'ta hoitan dena kastillanoz.
-Bai.
-Bai, biño zuek hemen?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hemen euskaaz.
-Euskaaz.
-Euskaaz, hemen kastillanoz hitzik ez genekiun guk.
-Hoi ba.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Paperak ittea torri 'ia 'ta, hitzik 'e jakiñ ez kastillanoz Beinzarreku horrek 'ta ni han sartu 'ta san ziun gui: "esto y esto ha venido esta a hacer los papeles y aquí no está en el registro." Ni 're sekula jon gabia naz, e! Ze juezak eondu zin. Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Portugesak e' bai zerbatte 'ta
- Ah denak
- Bai , bai, toki askotakuk!
-'Ta haik euskeraz tutik etzuten jakingo 'ta zuek ya kastillanoz ikasiyak
-Ez, ez! Galleguk ikasten zuten euskaraz e! Andaluzak ez. Hoi gauza da e?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Ez zenekiten euskeraz?
- Bai, bagenakigun, biño gu ordun geunden deneta kostumbratua denea. Uan atta 'ta amakin 'ta guk beti euskeraz hitzeitten genun, biño guk senidiak alkarrekin kastillanoz beti.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiAnai zarrenak 'ta biyek behintzat, guk, beti kastillanoz. 'Ta "kastillano burro hemen dia oain 'e, kastillano burro" 'Ta barriyo (erdiya) 'ta... Geo kasillanoz dena aztu guri!
- (...)
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- 'Ta geo apaizak 'ta ze aitzen zin, kalin konpaziyua, beste jendikin 'ta apaizak ze aitzen zin kastillanoz o' euskeraz?Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi'Ta jon giñan 'ta san niyon Benjamiñei: "Benjamin, ya pensamos ir a la mili y " 'Ta ez dakit zer 'ta hasi giñen. Kastillanoz aitzen zen 'ta.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Fabrikan e' kastillanua ne ayudantia kastillanua nun han zea asturiano bat eta harrekin eta beste batekin kastillanoz 'ta pixkat ikasi 'ta hola ibiltzen nitzan. Ongi beiñe ez.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Miño dependitzeko moun hitzeitten nun zea kastillanoz e', dependitzeko. Oañ ongi ongi ez
- Jaio ziñazten tokiyan jaiotzeko, e?
- Bai, bai
- Merito earra
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Eta haik torri zinak euskara ikasi ez. Zuek kastillanoz ikasi ber?
-Euskaraz ikasi, umiak bai euskaraz ikasi. Biño beak ezta pentsatu 're! Bua!
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zuek non ikasi zenuten kastillanoz?
-E?
-Zuek kastillanoz non ikasi zenuten? 'O nolatan?
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Kastillanoz, gu Aranon eskolan ibillitzen giñanian maistra zar bat genun. 'Ta harrek zun nieto, illoba bat, be semiana. 'Ta harrei erdaraz itten 'ta gui euskaaz. Guk erdaaz ikasi nahi 'ta gui euskaaz.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hoixe.
-Aber ikasten dugun guk 'e ongi hitzeitten!
-Bai, ikasiko zute zuek!
-Bestela erdi kastillanoz 'ta aitzen ga.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- 'Ta kastillanoz denai izenak?
- Niño ta pekeño 'ta isatsa motza bazun kartutxo 'ta
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Ordun pixka 'ta kastillanoz bazenekin.
- E?
- Bazenekin kastillanoz pixka bat
- Bai bai.
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi-Kastillanoz ba al ganakiun! Oaiñ askoik ez 'ta orduan 'e batez. Ez zen orduan kastillanoik itten. Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Baño maistra harekin behintzat?
-Bai, bai. Maistra harrekin, bea euskalduna zen. Kastillanoz, akaso jakingo zun, nik biño gehiyo biño! Behintzat euska...
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiEz, ez, ez zeon problemikan E! Kastillanoz hitz eitteko. Ez zeon problemik. Dena beak 'e euskaraz itten zun gukin, bazakiyen ez genekiula 'ta!Etxeberria Olaziregi, Joxepa