Hiztegia: T

titze 'izkiten. Zuka. Jaurtitzen zizkidaten.
tortze 'izkitenin. Zuka. Etortzen zaizkidanean.
tteu. Hika. ttiyeu 📄 Toka: zukako 'ttugu' (ditugu).
ttik. Hika. Ditik. 📄 Toka: zukako 'ttu' (ditu). 🔀 ***.
ttin. Hika. 📄 Noka: zukako 'ttu' (ditu).
ttiƱeu. Hika. 📄 Noka: zukako 'ttugu' (ditugu).
ttit. Hika. Dizkiat. 📄 Toka: zukako 'ttut' (ditut). 🔀 ***.
ttuk. Hika. Dituk. 📄 Toka: zukako 'dia' (dira). 🔀 ***.
ttuk. Hika. 📄 Nor-nork (Indikatibo oraina), Hik-haiek (gizasemeari).
ttuken. Hika. ?. ttun 📄 Toka: zukako 'zin' (ziren).
ttuken. Hika. ttun 📄 Nor-nork (Indikatibo lehena), Hik-haiek (gizasemeari).
ttun. Hika. Ditun. 📄 Noka: zukako 'dia' (dira). 🔀 ***.
ttun. Hika. 📄 Nor-nork (Indikatibo oraina), Hik-haiek (emakumeari).
ttunen. Hika. ?. 📄 Noka: zukako 'zin' (ziren).
ttunen. Hika. 📄 Nor-nork (Indikatibo lehena), Hik-haiek (emakumeari).