Hiztegia: D

dakik. Hika. Dakik.
dakin. Hika. Dakin.
dakizkik. Hika. Dakizkik.
dezute. Zuka. Duzue. 🔍

Donostialdeko hizkera imitatzen du edo haren zantzuak ageri dira.

.
dik. Hika. 📄 Nor-nork (Indikatibo oraina), Hark-hura (gizasmeari).
dik. Hika. 📄 Nor-nori (indikatibo oraina), Hura-hiri (gizasemeena).
dik. Hika. 📄 Nor-nori-nork (indikatiboa oraina. Singularra), harek-hiri-hura (gizasemeena).
din. Hika. 📄 Noka: zukako 'du'.
din. Hika. 📄 Nor-nori-nork (Indikatibo oraina. Singularra), Hark-hiri-hura (emakumeena).
din. Hika. 📄 Nor-nori (indikatibo oraina), Hura-hiri (emakumeena).
dit. Hika. diat. 📄 Nor-nork (Indikatibo oraina), Nik-hura (gizasmeari).
dit. Hika. 📄 Nork-nork (Indikatibo oraina), Nik-hi (gizasemeari).
dit. Hika. 📄 Nor-nori-nork (Indikatibo oraina. Singularra), Nik-hiri-hura (gizasemeei).
dite. Zuka. Didate.
dozte. Zuka. Daude.
duk. Hika. Duk. 📄 Toka: zukako 'da'. 🔀 ***.
duk. Hika. Duk. 📄 Nor-nork (indikatiboa oraina), Hik-hura (gizasemari). 🔀 ***.
dun. Hika. Dun. 📄 Noka: zukako 'da'. 🔀 ***.
dun. Hika. 📄 Nor-nork (Indikatiboa oraina. Singularra), hik-hura (emakumeari).