Hiztegia: Z

zak. Hika. Ezak. 📄 Toka: zukako 'zazu' ezazu. Agintera. 🔀 ***.
zakat. Hika. ?.
zakaten. Hika. ?. 📄 Noka: zukako 'dakate' (daukate).
zakaten. Zuka. Zeukaten.
zakazkiten. Zuka. Zituzten. 🔀 ***.
zakik. Hika. Zakik. 🔀 ***.
zala. Zuka. Dadila.
zamak. Hika. Zeramak. 🔀 ***.
zamazkiten. Zuka. Zeramatzaten. 🔀 ***.
zamazkizuten. Zuka. Daramazkizuten.
zan. Hika. 📄 Noka: zukako 'zazu' ezazu. Agintera.
zanazkan. Zuka. Zeneuzkan.
zanela. Hika. Ezan. 🔀 ***.
zattu. Zuka. Zaizu.
zattut. Zuka. Dizut.
zattuzte. Zuka. Dizute, dizuete. 🔀 ***.
zazkañat. Hika. ?.
zaztela. Zuka. Zaretela.
zebillen. Zuka. ?.
zekiñat. Hika. ?. zekiñet, zakiñet, zakiñat
zekit. Hika. ?.
zekiten. Hika. ?. 📄 Noka: zukako dakite.
zekiten. Zuka. Zekiten.
zekitenen. Hika. ?. 📄 Noka: Jakin aditz trinkoaren forma, 3. pertsona plurala, lehenaldia. (Orainaldian: zekiten)
zenekaten. Zuka. Zeneukaten.
zigunen. Hika. Hintzaigun. 🔀 ***.
zigutenen. Hika. ziutenen
zijun. Zuka. Zihoan. 🔀 Iva.
zik. Hika. zidak. 📄 Agintera. Nor-nork. Hik-haiek (Gizasmeari).
zik. Hika. 📄 Nor-nork (Indikatiboa oraina), Hark-ni (gizasmeari).
zik. Hika. 📄 Nor-nori (Indikatibo oraina), Hura-niri (gizonezkoa).
zik. Hika. 📄 Nor-nori-nork (Indikatibo oraina. Singularra), Hark-niri-hura (gizasmeari).
ziken. Hika. zin 📄 Nor-nork (Indikatibo lehena), Hark-hura (gizasmeari).
ziken. Hika. 📄 Nor-nork (Indikatibo lehena), Hark-ni (gizasmeari).
ziken. Hika. 📄 Nor-nork (Indikatibo lehena), Hark-hi (gizasmeari).
ziken. Hika. 📄 Nor-nori (Indikatibo lehena), Hiri-hura (gizasmeari).
ziken. Hika. 📄 Nor-nori (Indikatibo lehena), Hura-niri (gizasmeari).
ziken. Hika. 📄 Nor-nori-nork (Indikatibo lehena. Singularra), Hark-hiri-hura (gizasmeari).
ziken. Hika. 📄 Nor-nori-nork (Indikatibo lehena. Singularra), Hark-niri-hura (gizasmeari).
ziken. Hika. 📄 Eduki aditz trinkoa. Nor-nork lehena singularra. Hark-hura (gizasmeari).
zila. Zuka. Ninduela.
zin. Zuka. Ziren. 🔀 ***.
zin. Hika. 📄 Agintera. Nor-nork. Hik-haiek (emakumeari).
zin. Hika. 📄 Nor-nork (Indikatiboa oraina), Hark-ni (emakumeari).
zin. Hika. 📄 Nor-nori (Indikatibo oraina), Hura-niri (emakumeari).
zin. Hika. 📄 Nor-nori-nork (Indikatibo oraina. Singularra), Hark-niri-hura (emakumeari).
zinak. Zuka. Zirenak.
ziñazten. Zuka. Zineten.
zinen. Hika. ziñen, zin, zinenen 📄 Nor-nork (Indikatibo lehena), Hark-hura (emakumeari).
zinen. Hika. 📄 Nor-nork (Indikatibo lehena), Hark-ni (emakumeari).