ttuken

Kategoria gramatikala: 
Hika
Batuan: 
?
Aldaerak: 
ttun
Esanahia: 
Toka: zukako 'zin' (ziren).
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Hezurrak atetzen oain dela urte gutxi aittu ttuken hor.
- Pikoketakuk urte batzuk battuk, biño... Oaiñ aittu dia, oaiñ berriro aittu dia, zeaku hontan, Lekungainko hontan 'o... Artikuzko biri hortan aittu dia lengo astian 'o... Aurrekun 'o....
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- (...) Behiyakin 'ta Austinen itxian ziozteken haik 'ta geo nazionalak ziozteken zean, Arkalen. 'Ta gabian ate duk zeakin, behiyakin bazkaketa 'ta zea aeroplano txar batzuk tortzen ttun tri...! Ttiki batzuk 'ta bombak holakuk botill hau bezain ttiki batzuk.Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Txipin ordun ttuken hoik, oain Potitone dena, hoik ttuken hor. Hoiken ama 'ta atta 'ta amona 'ta Txipin zinak. 'Ta geo hoik biali 'ta itxia eosi zunin Palankaiyak hoi denak biali... Alde in ziten hortikanMitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiMatxines hor bizittuk ttun.
- Ya, ya, ya.
- Geo Auztira jon zena.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Zue itxetikan zea, hemen seitako meza jon ber 'ta bosterdiyak jo ezkio ya hemen ttun.
- Bai, bai.
- Bihorrakin 'ta... Marmitak hor utzi 'ta martxa!
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bizikleta 'ta (...) guziyakin jon ttun atzin. Aularre 'ta. Miño egualdia zea in baizun, hego haizia, seko-seko baizon 'ta.
- Bai, hala berko, paraja... Malda hua iyotzeko...
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Hoik denak hala ttuk.
- 'Ta geo in ttuken, zea, minak ez zula responditzen 'ta komei 'ta soldau geo. Bonaixtako Joxe Martin, haik in ttun minan hasi eta geo ez, soldauxka in ber zula,
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bai, mina bai, miño hor geo, San Narcison seitze yun...
- Bai, hor aittu ttun geo, tunela hoik ustu genizkin denak guk minako zea hoik, hainbeste (...) itxian 'ta.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusihasi berriya hartan e'yun ondo ibiltzen 'ta Luzio 're hara ailletu izandu 'uk, nekin jonta gaiñea.
- Ximonenekua, Ximonenekua behintzat bai hor.
- Ximonenekua 'ta behintzat aittu ttun hor tokiyak (...) saltuk ematen
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusieta Ximonenekuk aittu ttun. 'Ta ondo jarriya yeu guk belia.Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi'Ta itxeko ura handik hartu 'ta baldetan itxea eamaten genun.
- Gue baserritikan 'de, Okalartikan 'de, hara joten ttuken.
- Azienda zea, bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bai, bai, honea karri.
- Hara bialdu itten al ttun ba gaiñekun deuse?
- Biaje bat in genula.

Mitxelena Aranguren, Santos