Hiztegia: N

Naparrua. Toponimia. Nafarroa.
naspilla, Naspilla. Izena. Nahaspila. 🔀 Desorden, desbarajuste, embrollo.
ne artin. Partikula. Nire baitan. 🔀 Conmigo misma/o, para mi misma/o.
nobiya-nobiyu, Nobiya-nobiyua. Izena. Bikote, neska-lagun eta mutil-lagun. 🔀 Pareja, novia y novio.
noiznahi. Adizlaguna. Maiz, sarri, noiznahi. 🔀 Frecuentemente, a menudo.
noizpatte. Adizlaguna. Noizbait. Nozpatte 🔀 Alguna vez, en algĂșn momento.
nolanahiko. Adberbioa. Nolanahiko. 🔀 De cualquier modo, tipo o clase.
nombatte. Lexikoa. Badirudi, antza denez. nonbatte, numatte, nunbatte, nomatte 🔀 Parece ser que.
nombatte. Adizlaguna. Nonbait. nonbatte, nunbatte, numatte, nomatte. 🔀 En algĂșn lugar.
nonbatte. Adberbioa. Hainbestean, ez gaizki eta ez ongi.. nonbatte, numatte, nunbatte, nomatte. 🔀 Regular, tirando..