noizpatte

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Noizbait
Aldaerak: 
Nozpatte
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Alguna vez, en algún momento
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Harrapatu al zizuten noizpatte? Elkarrekin ibiltzen al ziñazten?
- Bai, bai, paketik kendu 're.
- Elkarrekin ibiltzen giñan bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi'Ta... Oan suabizantia ibiltzen dugu, biñon ordun 're oso usai goxua gelditzen ziyon gauan utzi belarretan 'ta. Bai.
- Noizpatte kontatu izandu zu norbattek...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta harrapatu in zizuten, noizpatte harrapatu?
- Ez, beñ 'e. Ez ziun harrapatu.
- Ez e?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Noizpatte bazen, ez dakit noiz 'de hasi giñan miño... Noiz hasi giñan Anttoni? Ni e'naz gotzen noiz hasi giñan.
- Denbo asko ibili ziñazten.
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusiOnak!" Bai... jarri 'ta geo... tsiu! Ezta akortu 're zea pagatzia, noizpatteko 'atin itten bazizuten! Miño ordun ez zen diruik, ez zen dirurik.
- 'Ta nei san izandu naute, ez zakatenak eta, trajiri buelta eman 'de bai.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusigue attonak eta hoik, berriz, blusa. Blusa. Geo 're, ne garaiyin 'e blusa... Feira tortzen zen personak eta oandikan bastante blusa ikusten zen, biño gutxiyo. Eta nomattea joteko erabat txaketa. Noizpattekuk, igual ez ziyoten eskumuturrea 're ailletuko, noizpatte ongi zittutenak,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiGeo noizpatte han kontrabandun biltzen zena bazen papeleran bat, irundarra, 'ta harrek karri zin argiya, paola 'ta dinamua 'ta...
- Bizikletantzat?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai, bukatu zin hango zeak. Hantxe. Geo noizpatte bakotxa gen itxeta joteko ba 'ta, jun giñan, dena zikindua 'ta... U! Beák nahi zuten bezela ibilliya 'ta! Sartu giñan 'ta geoztik hantxe!
- Eta Galtzaberrin ziñaztela, jakingo zenuten ze pasten zen herriyan 'ta!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Ardua, jesus...! Milagroz! Ekusten bagenun... Noizpatte! Gaiñekun... Pitarra, pitarra.
- Eta kampun jatik eta, oaiñ itten din bezela, len ez!
- Keba! Ez! Kampoa jatea 'ta hola? Behiñ ez, keba! Ez, ez, ez.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi-Zotala 'ro zan ber 'men zun aitzurrin. Guardasola esku batin 'ta beste eskuakin tapa-tapa, tapa-tapa, tapa-tapa 'ta ai 'men zen 'ta. Bea lanin Karrikako harrobiyan ai 'ta geo han kintzena izaten 'men zuten ben, hamabostin behin 'o, noizpatte o...Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta geo eskuan karri 'ut. Biño ikuttu gabe! Zea harrekin honea 'ta, hor paetan gaiñin jertse zar bat, zar-zar bat. Noizpatte utzi 'zandua, zon paetan gaiñin. Hantxen gaiñin utzi nun. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Geo jarri ziyoten noizpatte, bai! Pixka 't jarri ziyoten. Monika xarrak 'e gizona hola galdua omen zun 'ta... Hua ez nun izautu nik, biño... Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Udaran?
- Ba, udaran. Barkaziyotan etorri 'ta igual lau hilaete 'ro ya aztu, hara jotia aztu 'ta geo noizpatte joten nitzan. Bai.
Zabaleta Labandibar, Joxe