Hiztegia: U

Ualdetxo. Toponimia. Ugaldetxo. Igualdetxo 🔀 Ugaldetxo.
uara. Adberbioa. ohara. 📄 Txakur emea araldian edo arreske. 🔀 perra en celo.
ugazama, ugazama. Izena. amabitxi. 🔀 madrina.
umatu. Aditza. umatu., kumea egin. 📄 Kumea eduki 🔍

Umatu berriya: kumea eduki berria.

. 🔀 Tener una cría, parir.
Untsasko. Toponimia. ?.
Urkabe. Toponimia. Urkabe.
urrikittu. Nagusia. damutu., errukitu., urrikaldu. 🔀 compadecer.
usu-arraio, usu-arraio. Adberbioa. usu-demonio, azkar. usuarraiyo 🔀 rapidisimamente, a toda velocidad.