Hiztegia: S

santa genun ama gaixua!. Esapideak. Gure ama oso zintzoa zen!. 🔀 ¡Nuestra madre era una santa!.
saten geniyon bestik. Esapideak. Esaten genion beste batzuk. 🔀 Le decíamos otras/os.
semin penakin. Esapideak. Semea hil izanaren penarekin. 🔀 Con la pena de que se hubiera muerto su hijo.
sos batzuk atetzetik pozik!. Esapideak. Diru apur bat irabazten genuenez, pozik!. 🔀 Contentas/os porque ganábamos algo de dinero.