Hiztegia: B

ba al dakizu!. Esapideak.
bakotxa ben itxeta. Esapideak. Norbera bere etxera. 🔀 Cada cual a su casa.
baldin bazittun!. Esapideak. Baldin bazituen.... 🔀 Si los tenía....
baniak ni hemendik. Esapideak. Banoa ni hemendik. 🔀 Me voy de aquí.
bat ayeka batea 'ta bestia bestea. Esapideak. Bata alde batera eta bestea bestera. 🔀 Una/o a un lado y otra/o al otro.
bazuten zerbatte. Esapideak. Zer edo zer gertatu zitzaien. 🔀 Les pasó algo.
be eromen harrekin hil zen. Esapideak. Tristuraren eraginez hil zen. 🔀 Murió a causa de la pena que tenía.
be eskutan zitun. Esapideak. Bere ardurapean zituen. 🔀 Los tenia bajo su responsabilidad.
Bea zen hartakua. Esapideak. Ohitura hori zuen. 🔀 Tenía esa costumbre.
behiñ 'e ikusiya. Esapideak. Inoiz ikusi ez nuena. 🔀 La/el que nunca había visto.
Behiya noa, ni hara. Esapideak. Behia nora, ni hara.
beirok. Esapideak.
beizan. Esapideak. Begira ezan. 🔀 Mirala/lo.
berko. Esapideak. Ze erremedio, hala izan beharko.... 🔀 Qué remedio.
bero baldin bazon. Esapideak. Bero baldin bazegoen. 🔀 Si estaba caliente....
Bertako nausiyai!. Esapideak. Bertako nagusiari. 🔀 Al propietario del lugar.
bestela akabo zen. Esapideak. Bestela bukatua zen.
bi, amantzat 'ta biyentzat. Esapideak. Bi, bata amarentzat eta bestea niretzat. 🔀 Dos, uno para mi madre y otro para mí.
biño ba al dakizu ze lana?. Esapideak. ?. 🔀 ?.
Biño emakumii ze gotuko, 'ta. Esapideak. ?. 🔀 ?.
biñon, nola ibiltzen giñan!. Esapideak. ?. 🔀 ?.
birez-bire. Esapideak. bidez-bide.
Bitxo erra yunen hua. Esapideak. Zomorro ederra zen hura. 🔀 Menudo bicho era aquel.
Bota harrika. Esapideak. Bota harrika.