Hiztegia: P

pantorrilletan ez zen krak haundiyik izaten ordun!. Esapideak. Orduan aztaletan ez zen min askorik izaten . 🔀 En aquel entonces no solía haber demasiado dolor en las pantorrillas.
Plaza bat eondu zen!. Esapideak. Plaza bete betea zegoen. 🔍

Gaur egun gazteek "joe, plaza zon..." esango lukete, gaztelaniako "jode, la plaza estaba..." egitura imitatuz.

. 🔀 La plaza estaba llena.
Pobrik biño garbiyak! . Esapideak. Pobreak, baina garbiak!. 🔀 ¡Pobres, pero limpios!.
poz erra bai!. Esapideak. Poz ederra hartu genuen!.