Hiztegia: G

gaur honezkio amonduk izango dia. Esapideak. Gaur egun zahartuak egongo dira. 🔀 Hoy en día estarán viejas/os.
Gehiyo 're izaki!. Esapideak. Gehiago ere baziren. 🔀 Aún había más.
gen hura. Esapideak. Gurea zen hura. 🔀 Aquella/o era nuestra/o.
Gen irriyua ibaiy haundiya baizen!. Esapideak. Gure erreka ibai haundia baizen!. 🔀 Nuestro río era un río muy grande.
geo zer da 'ta. Esapideak. Gero zer eta. 🔀 Después qué y.
gorriya zakanen harrek!. Esapideak. Gorria zuen hark. 🔀 Aquella/aquel la tenía roja.
gu giñan. Esapideak. Gu bizi ginen. 🔀 Donde nosotras/os vivíamos.
guazenman. Esapideak. Goazan.
gue ayeka hora. Esapideak. Gu bizi ginen lekua. 🔀 El sitio donde vivíamos.
gue gisa zakik. Esapideak. Gure moduan daki. 🔀 Lo sabe, al igual que nosotras/os.
gue mutilla. Esapideak. Gure mutila. 🔀 Nuestro chaval.
gue Santosek. Esapideak. Gure Santosek. 🔀 Nuestro Santos.
guk halaxe itten ttugu ba!. Esapideak. Guk halaxe egiten ditugu ba!. 🔀 Nosotras/os las/los hacemos así.
guria 'ta aitzen zina. Esapideak. Nire senarra eta bere lankideak aritzen zirena.