Hiztegia: K

kaka hietzat. Esapideak. Kaka hiretzat. 🔀 Mierda para ti.
kalin bertatik. Esapideak. Kalean bertan. 🔀 En la misma plaza.
kompaziyo batea. Esapideak. Adibidez. 🔀 Por ejemplo.
kontentu aitzen giñan!. Esapideak. Pozik ibiltzen ginen. 🔀 Solíamos andar contentas/os.
Kuidao! Zikinduk kustia behiyak!. Esapideak. Kontuz, behiak zikinak edukitzearekin!. 🔀 ¡Cuidado con tener las vacas sucias!.