Falangeak

Nor Pagadizabal Artola, Frantxiska
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-086
Pasartea 0:25:10 - 0:27:20 (2' 10'')
Laburpena Gerra, Tornolan: Falangeek jatekoa botatzen zioten. Konboiketariak zirela esaten zioten. Aberea lapurtzen zuten baserrietatik. Neska txarra.

Transkribapena

- Zenbat palanje zar 'ta zenbat ezta tortzen. Palanjik zapela zarrak... kaki koloreko potto ttiki batzuk botzen 'zkiguten kamiotik betti gui, zea zerbatte jateko 'ro
- Botzen zittuzten konboiketaiyak saten geniyon hairi konboiyak biltzen 'men zittuzten.
'Ta guk botzen zittuztenak hartu. Olluai ipurditik laña sartuta jon zenai seittu niyon nik erki azetik!
Aziyuk itten zittuzten , zerry haik eta... gu berriz umik hango umik arron ttikitatik estondu giñan ez pentsa! (...) itten da umia e!
- Hombre haik kusita!
- Haik kusita
- Eske nahi zutena eamaten 'men zuten
- (...) aranak izaten genittun han 'ta, " han ai duk " zerbatte ai dela hor harrapatu nun nik. Joten na behintzat txispa osun ikatu ez giñan itten gu!
Ollua utzi in ber bempin! ni neska txarra jon miño... olloik gabe jon! utzita jon zen!
- Hara! Justiziya in zenun!
- Laña sartuta jon zen miño... ollo ttiki nola esaten geniyon, biatta 'ro saten geniyon (...) arrautza itten zun gaixua
Hua geo aproxtu genun seuraski geo, Agiñan kaskoa ate, erki handik beitzen genun. Kantai 'ta zerrikiyan han jon zen, be baitan hor utzi ber zangugatik hoi.
Etzun eaman (...) haik garbi ibilli berrik bate ez bai zuten, konboiketaiyak eta haik. Hoik beste aldea posible zuten bizi.
- Bai miño nahi zutena in posible zuten 'ta!
- Hoi ba nahi zutena in posible zaten hoik
- Gutxi izango zin aurre itten ziyotenak e!zu bezela.
- Ni nexka koxkorra, aurrea!
- Joe
- Gañeko gauzetan hala in zandu dutela