seuraski

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Ziur aski, segur aski
Aldaerak: 
seurasko
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Seguramente
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai, hoi saten ñet ba.
- Eta guriak 'e seuraski hala ingo zion.
- Bai. Eta zeak 'e bai, Arrietek attai 're hika hitz eitten zion.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Len zena 'ta geo ez zena 'o...
- Nik ez dakit... leno gerra aurretik 'e mixeia zen zu, mixeia galanta. Hau zea da Gorka seuraski, semia... Gerra aurrin goseik ez zen miño pakeik 'e, ordun 'e huelga 'ta...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi 'ta "jakin nahi dute" 'ta horrek san ziyon hoi Iberdrolan enpleatu 'ta "Bueno, ni Iberdrolan enpleato eondu naz miño nik deus ez dakit hemen andre bat bada, seuraski harrek jakingo 'u", 'ta honea torri zen 'ta nik san niyon:Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Gaiñekun Oiyartzunguk Goizuta 'ta Naparrura jon ber izaten zuten.
- Bai, 'ta Aranoa 're fango zian seuraski zembait.
- Bai.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- A bai, e?
- Honek bai seuraski!
- Ni bai.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi handik bertatik-berta erki 'ta... oaiñ e'liyoteke utziko e.
- Oain seuraski ez...
- Geo, kaxku hartan, kaxku-kaxkun gurutze bat hantxe eondu zen. Eoten zen.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Ez, ez, ez. 'Ta geo beste gauza, ordun arte... ermita hura ordu jakinin meza maten 'men zun apaizak, ez dakit, ez zun emango jaiero seuraski, nomaitik etorri berko zun, apaizak 'e, 'o prailia 'o heldu zena. 'Ta, Emitako 'ta Epeleko Zaldingo lepua bakizu, aldia hartakoIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Bai, sanak seuraski. Ez zin kostako ba Eramun, ez zin kostako!
- Bai.
- Oain! ze jornal izango zin?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiNik Errenteiyan ikasi nun, erderaz esango dut: Ver, oir y callar. "¿Tú sabes lo que es esto?" Esan ziten. Ez dakit esango nun baietz 'o ixillik geldittu nitzan... Seuraski ixillikan, ez nitzan atrebittuko esatia ni sí ni no. Eta nik hoi izandu dut beti.Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Jesus.
- Oaiñ 'e han eongo da itturriya seuraski.
- Bai, bada
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Ez.
- Askoik ez. Ezkondu giñanin seuraski.
- Bai. Eske gu
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Kalabaza saten zen. Karo hua lotsa... familiyantzako lotsa ikarriya izango zen...
-Hoixe! Familiyantzat 'ta betzat 'e bai. Hola hizketan hasi 'ta hola diskutitzen hasi 'ta... "Hi komuniyua in gabia yaz!" 'ta "Hiri kalabazero biali ziteken!" 'ta hua ordun bakizu zer zen! Jolin... oan gizon bat hilta biño're delitu gehiyo seuraski ordun! Dotriña ez jakittia, bueno!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHaik seuraski asko 'ta asko izango zin gerran mutilatuk geldittuk. Ez zeruko 'ta ez lurreko. Eta... Ez loitteko, lekuik gabe seuraski. Eta oan harrittu itten ga ikusten baldin battugu, eskian 'o norbatte, biñon... Ordun ikusko zenittun kalin hoik bezela ikusko zenittun atian.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Zembat, billera jon nitzanin zembat urte izango nittun ba... Hamalau bat urte 'ro.
- Bai, e?
- Bai, izango nittun seuraski. Guk atta zintzua genun (...) 'ta gaiña goiz itxea!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi-Dena bijilatu harrek.
-Dena hantxe biltzen zen 'ta "Hara han zaillek!" 'Ta "Bai". "Ez duk deuse seuraski, zertik ez duk heldu 'ta. Torko yun"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hizketan jakin ez...
-'Ta hoa bai ez zun salduko. Harrek, harrekin 'ta harrek jornala erra atetzen zun han e! Han bijilatzia harek jornala, guk hemendik hara jonta biño gehiyo, doble igual!
-Seuraski.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta gu han arditan ibiltzen giñan demboa 'ta plomua harrotzen zuten. 'Ta ate 'ta horrea kartzen zuten zea horta. Nola do planua? Oandik tapatua han eongo da hoa seuraski.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Hok apostua Añakitar hoinak dila! 'Ta seuraski hor utziko zittuzten beko txokuan 'ta haik torri ez billa, hartzea 'ro holakon bat pasia izango da"Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Gaur seuraski laurden bat ordutik.
-Ez, biño erdiya gehinez 'e hola. Eskulana asko zen 'ta. Gaur berriz dena, dena, dena.
-Dena makina.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiGañekun persona sin mas ni menos ni zu denunziatzea jon ta "Beno akatu zazute hoi" deusen zeaik gabetenikan e' nau iruitzen e, hoi netzat seuraski irazbirin ibilko zen.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiEz zuten elkarrei hiltzeko tiroik 'e ez zuten ingo seuraski biño hoik. Eta bestia, berriz, bestia ibilli zen bestia utzi zuten Servicio de Recuperacion. Servicio de Recuperacion no se ke rampas 'o rampas 'o.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-'Ta zuk bakizu ze apaizari jarriyak din bertsu hoik?
-Bai... Hoik imajinaiyuak izango dia seuraski, biño.
-Ez da saten bertsuan?
-Ez zuten ez 'ta saten, zeiñ apaizikan ez da saten.
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiNeskame eongo zin haik seuraski han. Pentsatu itten dut nik, ez dakit. Hala ingo zin.
-Honea tortzen dinak ze izaten dute? Zarrai kontzen 'ta adintsuai kontzen.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiManueIinaxioi importa ziyon ba orduntxe bat jo 'o bestia jo. Jesus! Oso gizona propiyua zen hua e! O...
-Nola zun izena?
-Manuxio, Manuel Inazio izango zen seuraski. Oan Manuel Inazio bi izen izatikin, Manuxio.
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiHua geo aproxtu genun seuraski geo, Agiñan kaskoa ate, erki handik beitzen genun. Kantai 'ta zerrikiyan han jon zen, be baitan hor utzi ber zangugatik hoi.Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi-Eunin bi biraje ingo zittun, o' bat 'o ?
-Bi ingo zittun, seuraski, hala usteut 'ta
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Pardelan ordez...
- Ez, biño hau.
- Izango zen gertutzeko seurasko.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiEta alabak e seurasko eztakit. Eta san omen zioten: "Gizon aizautuko al zenun, bo hezur hutsa eongo da miño izautuko al zenun? "Iñarra Lizaratzu, Manuel