Ameriketako lehengusuak

Nor Retegi Elizegi, Inaxi; Saizar Lopetegi, Lorentxa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-074
Pasartea 0:04:35 - 0:07:10 (2' 35'')
Laburpena Aranekoek lehengusuak dituzte Ameriketan. Inaxiren amaren senideak ziren Ameriketara joan zirenak. Behin etorri zen bisitan hara joandako osaba bat, Inaxi ttikia zela. Gogoan du opariak ekarri zizkiola.

Transkribapena

-Guk 'e battugu lengusuk Amerikan 'ta haik 'e oaiñ 'e eguarritan 'o jarri 'utela 'ta hemendikan 'e bai.
-Interneten bidez.
-Interneten bidez.
-A 'ta eoten zazte? Gu ez. Bueno
-Gaztiak.
-Gaztiak. Bueno eon, mensajiak.
-Mensajiak.
-Bai, bai, bai, bai, eskribittu.
-Bai.
-Bai klaro, interneten jarri 'ta geo han zea.
-Honen aman aillekakuk baitia familiya.
-Oan hil dela abistu ziguten lehengusua guria.
-Hara!
-Hil zela. Izandu zin lehengo urtian. Lehengo urtian al zen 'o aurreokun?
-Aurreokun izango zien. Lehengo urtian ez zien etorri. Aurreokuan.
-Aurreokuan al zen?
-Alaba 're gizonakin torri zen.
'Ta beste urte batzuk lenagotikan, bi aizpak ez al zin torri orduan?
-Bai, hemendikan Belgikan eskribitzen ai zela 'ta aizpa torri zela hara 'ta geo honea torri zin biyek.
'Ta lendabiziko aldiz torri zinin, ordun, bakarrik izango zen zarrena 'ro.
-Bakarrik etorri al zen?
-Aizpa, bi aizpak al zin? Ez dut uste. Ez dakit kuestiyua da behintzat.
-Torri dia bai.
-Billatu zigutela nolapaitte. Donostiyan izaunan batzuk zittuztela 'ta geo listiñetikan Retegi harrapatu zuten tokira deittu 'ta.
-A! Lenoztik ez zenuten harremanik eta?
-Bai, bai. Izebak izandu zin. Osaba-izebak izandu zin.
-Atta 'ta ama etorri zian oan dela berroeita hamar bat urte 'o hola.
-Aa!
-'Ta geo handik urte mordoxkateta torri zien zemia, oan hil den hau, be andriakin.
-Torri al zin hoik? A bai!
-Bai, bai.
-Lenoztik etorri zien neskak.
-Neskak geoztik torri zin.
-Keba! Ez al dakizu Donostitikan nola harrapatu zuten zea, telefonotikan?
-Zemiak ez al zien ba?
-E? Geoztik torri zien.
- Alaba al zen hura?
-Bai, hala zen.
-'Ta hain jonak...?
-Errentiyan lengusuk genittun 'ta geo haikin.
-'Ta jontakuk zein zin? Noizkuk zin jontakuk? Hara jontakuk, Ameriketa jontakuk?
-Nere aman.
-Honen aman aizpa.
-Nere aman ahizpa eta anaiya 're bai. Biño anaiya han hil zen. Beno hau 're bai karo. Biño anaiya ez zen ezkondu. Baiña hau bai.
-Gazteik hilla izango zen anaiya gaiñea, ez?
-Ez dakit. Torri izandu zen honea. Ne padrinua zen 'ta akortzen naz nola torri izandu zen. 'Ta ze karri zin nei harrek? Zapatak eta holako amabirjin politt bat.
Ttiki bat. Hoi akortzen naz, ttikiya nitzan biño. Gaztia nitzan, biño bai.