Gosetea, lan baldintzak...

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-006
Pasartea 0:53:20 - 0:54:58 (1' 38'')
Laburpena Gosetea. Taloak. Lan baldintzak. Baserriko lanak.

Transkribapena

-Ordun ez zen zea, ez al dik gustatzen? "Jarriko yeu beste bat" Keba! Baita zea 're! Zerriya kaka 'ta guzi 're! Bueno pozik! Bai 'ta harrek gui iña! La ospa!
-Ez zen hoztuko ordun maiyan jana askoik!
-Jesus ezta... Talua in 'ta erre ahala! Ti-ta! 'Ta bana 'zango zen. 'Ta ordun kilo iriñakin uste 'ut zazpi talo 'ro zortzi 'ro ze itten zin 'ta kilo iriñak 're ordun baliyo baizun!
Harrek intentziyo guziyakin. Zea iatzia Arditturriko zea hortan oan rellenua intaku hortan zun iatze lekua 'ta dena orduko, san nai nuke euna zea goizin iual hasi 'ta hamar ordu sartu 'ro sei sartu 'ro zortzi sartu astian beti sueldo bera!
'Ta iñorrek reklamatzen ez 'ta gu biño zarraguk bazin ba han e! Iñorrek ez kaso itten ordin! 'Ta gu nola hasiko giñan?
-Txermoniyak bialtzen zenizkaten noizin beinka...
-Txermoniyak 'e bialtzen zeniyotela noizin beinka.
-Nola txer... zeai?
-Odolkiyakin in zula, biño zuek 'e in zeniyotela...
-A bai, bai, bai! In geniyon txermoniyak man in genizkan! Gaiñea odolkiyak biño garestiyo ate ziyon harrei.
'Ta leno satea nijuna. Hotxen bostal aldea iual sango zun: "Hi mekauen haizia torko 'uk 'ta hor ziok iatzia ebakiya 'ta jon iatzia biltzea" Illuntza arte. Illuntza arte! Hurrengo eunin iual hostai ittea. Artuai hostua kentzen baiziyon!
'Ta hi, beak beixi bi 'ro hiru 'ta hi 'ta hi 'ta hoi ostai ittea.
-Biño hoi ze ya be itxekuk?
-Be itxekuk aleiya!