Zerri-porronarekin, zabor gutxi

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-005
Pasartea 0:19:34 - 0:21:00 (1' 26'')
Laburpena Zerri-porrona': zer zen eta zertarako. Lehen zabor gutxiago egiten zen. Plastiko gutxiago zen eta gauza asko sutan erretzen zen.

Transkribapena

-Zerri porrona zer zen aitta?
-E?
-Zerri porrona...
-Zerri porrona zer zen?
-Bai
-Zerriyai jana eamaten zen ontziya.
-Itxe geintan?
-Bai zerriya zen tokiyan.
-'Ta han ze itten zen, oain bota itten da jana biño len ez zen 'zango...
-Hara dena bota 'ta geo zerriai man.
-Len basura gutxiyo itten zen len. San nai dut, oain, gaur eun kompra geiyo 'ta bolsa geiyo 'ta...
-Jakiña ba!
-Basura geiyo, biño len dena gutxiyo.
-Gutiyo aleiya! Zuk ate zu kontua ordun jan 'e ze jango zenun (...),talua 'ta potajia, 'ta esnia, 'ta gazta.
'Ta gaiñekun ze jango zenun. Zortziyan bein kartzen bazenun eiza jon 'ta haragi zar bat. 'O arrai pizar bat. Gaiñekun deus ez. Beti bertako arrautza 'ta itxeko, itxekua. Oain dia, 'ta geo basura ateko ez da ba! Ez zu kusten horko boltsa, horko plastikua. 'Ta dena e! Eraiya 're plastikun 'ta... Nahitaez ate ber.
Biño ordun ez, ordun dena kristalezko botilletan 'ta dena hola. 'Ta gu kontserba gauza zer zen ordun, tomatia hoaxe tomatia tortzen zen zean tomate potuk. Oan tortzen din bezelaxe gaiñekun.
-'Ta sobratzen zena zerri porrona!
-Zerri porrona.
-'Ta erre 're bai asko...
-Baita 're, bai...
-Kartoi 'ta holako surtan.
-Erre, erre. Surtan erre.