Malobra

Primary tabs

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-004
Pasartea 0:08:25 - 0:12:00 (3' 35'')
Laburpena Ergoien nolakoa zen. Etxeak zuritzeko letxera Udalak ematen zuen. Herri bideak auzolanean konpontzen ziren; malobra esaten zitzaion.

Transkribapena

-Ergoinengatik pixkat idea itteko, Ergoin nolakua zen, zer zen. Izango 'ia etxe asko en bazinak eta oan falta dinak eta...
-Itxiak?
-Nolakua zen Ergoine garai hartan?
-Jolin!
-Itxuraz...
-Ergoine ordun ze 'zango zen. Geoztik baia itxiak iñak 'ta zin pizarrak arront zarrak. Denak zarrak kompleto. Zein biño zein zarro.
'Ta geo beltzak 'e bai, osea, beiñe zuittu gabik eta geo ayuntamientuk maten zun letxera, zuitzeko gratis. 'Ta makina 're bai. Hola ts-ts-ts. 'Ta halaxe pixkat zuittu. Zuk ate zu kontua ordun laundu itten zun ayuntamientuk itxiak ongi zui eotia.
'Ta oañ zerbaitte in ber baldin bazu patun in ber. E! Nola kambitu din gauzak e! 'Ta geo hola kami, biriak, gurdibiriak eta hola pajina saten ziyoten 'o malobra. Biria txarra baldin bazen kompaziyo batea, haik, hua arreglatzeko 're mateila mango zun, biño jornalik ez zun patzen.
Harrek zun izena malobra. Malobra deitzen ziyoten. Malobra hoixe, ez zuten patzen 'ta! 'Ta hola...
-'Ta hua ze itten zen e... herri biriak eta, aleiya?
-Bai, bai, bai.
-'Ta hoa ze itten zen auzolanin 'o?
-Auzolanin bai. Kompaziyo batea, hasi zetik, bai, Urtxaletik hasi 'ta zeara, kompaziyo batea noa sango zaittut nik zui, Alduzalta.
'Ta bueno torko zin Beintxikikuk, Eskostikuk, Saukuk, Zalaiburukuk. Denak, auzo guziyak han pasatzen zinak denak.
-A...
-'Ta ezoin iual, kompaziyoa zeatik 'e Sokoloko zuitik 'e Olatzenea bittarteko hoi dena, hoi herribiria zen 'ta hor auzo guziya torri ber launtzea.
Hemengua ez zen jongo hara, han ibiltzen zinak. Osa biria zeiñek zetzen zun, haik joten zin. 'Ta iual lau-bost arrasalde 'ro lau-bost eun iul 'ta ardo pizarren bat eamaten bazun ayuntamientuk... gaiñekun jornalik ez.
-Ordun ayuntamientuk itten zun materiala 'ta ...
-Bai huaxe. 'Ta ardo pizarren bat maten baldin bazun... gaiñekun deusez.
-'Ta herramintak 'ta 're bai 'o norbeak?
-Ez, ez herraminta norbeak eamaten zun. Aitzurra ber zela, 'o pala ber zela. Harrek hoixe, harrek sango zun 'o guardiyak sango zun bueno hombeste ardo 'ro karri 'ut Tolatik, hau ayuntamientuk patuko 'u. 'Ta yasta!
-'Ta hua, auzolanin geiyo hola ze itten zen? Hoi herri birik 'ta aittau zu, biño zerbaitte geiyo bai al zen itten zena hola... denana zen gauzak 'ta itte' al zen hola dena auzolanin?
-Ez... Partikularrik ez. Herri, herri lana bakarra.
-'Ta biriak arreglatzetik aparte ze itten zen geiyo? Kompaziyoa ez dakit... Zerbaitte garbittu ber baldin bazen 'o...
-Ez, ez.
-Hoi.
-Mendiya 'ro hola garbittu ber baldin bazen, hoa herri langillik, hoa jornalin. Oain aitzen din bezela. Biño gaiñekun hola biriak eta arrelatzeko 'ta hoi ayuntamientuk ez zun patzen. Bakarra mateila 'ro eraiya 'ro hua. aiñekun deus ez.
-Hala 're len auzolanin e... ayuntamientoko gauzk eta ez biño gauza geiyo itten zen, hanako belartan, 'ta iatzetan 'ta, ez? Oan baserritarak norbeak itten du lana 'o itxekuk.
-Bai...
-Biño len metak itteko 'ta...