Sastreak, jostunak

Lisatzaileak, e.a.

Trajeak eta berokiak

Transkribapena

- Eta biyek aitzen zin eakusten 'o nola banatzen zuten lana?
- Ez batek zekiyen... zea... bestia 're hor aitzen zen, elkarrekin aitzen zin, miño harek gehiyena plantxa 'ta horrela. Plantxako asko baliyo zun, arropa josi bakarra ez,
plantxa 're in ber da geo! Entregatzeko 'ta. Bueno! Hor garaia hartan, esto, Aste Santurako 'ta ze traje pillak josten zittuzten. Ordun ez zen jendia sastreira joten. Komuniyuko 'ta, Aste Santurako 'ta, gizasemin trajik eta, gure izebak... iñun ibili gabia zen zea e! Ikasten.
Berezko zea zun, berezko doaiya zun, izebak bai.
- Amakin 'o ez zun ikasi? Beak ikasi zun?
- Ez, bere-berezkua zun, oso, zea... eta zenbat gero, Aste Santuan, leno san zattut, trajik: Erramu Eguneko 'ta, zea prozesiyoa joteko 'ta... O! Ze kanbiyua gauzakin! Prozesiyo zea, Aste Santun, bueno!
- Ordun denak illunak ingo zin ba! trajik?
- E?
- Denak illunak ingo zin, Aste Santuko itten bazin?
- Ez, ez, ez, ez... grisa! Grisa gehiyena, rayatua 'ro lisua edo, grisa gehiyena.
- 'Ta askok traje bakarra izango zuten bizi guziko?
- Ordun ez zen... sastreira jende aberatsa jongo zin miño gaiñekun.
'Ta muti kozkorrak Komuniyuk zila... geo Eguarritan 'o zean Ama Birjiñ euna, Kontzeziyoko, zenbat abrigo jesus! Miño gau 'ta egun, hor, ui! Bizimodu latza! Negua 're? Oaiñ ez bezelakua 'ta teillatutik betti ziriyak iñak hola... teillatua genun libre, ez zea itxiya.
Teillatua hau bezela, hola...
Nor Sagardia Olano, Maitxo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-031
Pasartea 0:41:00 - 0:43:10 (2' 10'')
Laburpena Arropa josteaz gain, plantxatu ere egin behar izaten zen. Izebak berezko dohaina zuen josteko, ez zuen inon ikasia. Aste Santuan, prozesiorako egiten ziren traje berri pila. Sortzez Garbiaren egunerako, berriz, beroki pila egiten ziren.

Ama jostun ona

Transkribapena

Nor Pagadizabal Artola, Segundo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-136
Pasartea 0:09:25 - 0:10:19 (0' 54'')
Laburpena Ama jostu ona zuten. Ezkontzako trajeak ere egiten zituen. Ikusi hutsarekin antzematen zion nola josi arropa. Sei hilabete pasa omen zituen josteko ikasketak egiten.

Ganbara

Transkribapena

Nor Rekalde Urdanpilleta, Maria Luisa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-109
Pasartea 0:43:11 - 0:45:54 (2' 43'')
Laburpena Ganbaran arropaz eta maindirez betetako kutxak zituzten. Behin, aitonarena izandako kapa bat aurkitu zuten. Aitona diruduna eta zinegotzia izan zenez, arropa eleganteak zituen: kapak, alkandora eleganteak ... Kapa harrekin bi beroki egin zituzten.

Garron josteko gela

Transkribapena

Nor Rekalde Urdanpilleta, Maria Luisa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-109
Pasartea 0:37:27 - 0:39:20 (1' 53'')
Laburpena Garro etxe handia zenez gela bat prestatu zuten joste lanak egiteko. Barruko arropa berentzako egiten zuten. Kanporako bordatu egiten zuten. Ahizpa gazteagoek batxillerra eta majisteritza ere egin zuten.

Joste kontuak

Transkribapena

Nor Rekalde Urdanpilleta, Maria Luisa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-109
Pasartea 0:33:38 - 0:35:22 (1' 44'')
Laburpena Ahizpak elkarrekin aritzen ziren josten. Fajak, bularretakoak, azpikogonak, blusak ... egiten zituzten. Fajak kotxeen neumatikoen tirak egin, gantxilloz juntatu eta fajak egiten zituzten.