Axeritarrak eta Etxeberrikoak

Primary tabs

Nor Zabaleta Labandibar, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-076
Pasartea 0:07:19 - 0:10:10 (2' 51'')
Laburpena Amonaren senideak erretratua ateratzera joan ziren kalera, eta argazkilaririk aurkitu ez. Axeritarrak ziren amona eta. Aitona zen Etxeberrikoa bertakoa. Aitona-amonak, senar-emazteak, ezkerrak ziren. "Iloba dugu guk ezkerra jatorra".

Transkribapena

-Zazpi anai 'ta arreba zian hoik.
-Hara!
-Bai. 'Ta hemengo gue attona hil zenian, hoik zazpi anai 'ta arreba. Hemengo attona hil zenin
Gue amonan gizona. Attona hil zenian, zea 'men zian zazpi anai 'ta arreba 'ta gaztina hirurogehi urtetik gorakua. 'Ta erretratua ate ber ziyotela.
'Ta kalea 'ro jon 'men zin 'ta iñun 'e erretratuk atetzeko makina bat ez 'men zuten harrapatu. Bai, hala saten zun gue amonak 'e, beak 'e saten zun, bai.
-Joe, kaleiño jon 'ta erretratua atetzeko makinik ez.
-Erretratua ... Bai bat Frantziyan 'o, bat 'o bi ez dait zer zin Frantziyan?
Frantzira junak hemen kontrabandun zeiltzala 'o karabinerui borrokan ibilli 'ta eskapo in 'ta hola ibilliya, bat behintzat tipua izan ber zun.
Hemen juntatu omen zian, hemengo attona hil zenian 'ta erretratua atetzeko zeaik ez. Gue amak hola saten zun. Joe...
-Ordun amona 'ta zin hemenguk?
-Bai.
-Amona zen hemengua?
-Ez. Hemengua, attona zen hemengua.
-A! Attona zen hemengua?
-Bai zertik besti hoiyek zea zin Axeitarrak, hemen Irastortzak nola dia hemen? Irastortza zea hauek ...
-Zea 'ta Urzelaitakuk 'ta hoik?
-Urzelaitakuk 'ta, hoin, Urzelaitakua Bitorio nola hil da oain berriro?
-Bai.
-Horren atta 'ta gue amona anai-arrebak.
-A!
-Zazpi anai. Bestia zen Altamain, hemen Altamain. Altamai bada txofer 'ta ibiltzen dena mutil bat?
-Bai.
-Pues hoi 're Altamaikua, Irastorza.
-Bai.
-Hoik Urzelaitan, Altamain, Galtzaberrin, bestia Enparanen zean Ergoiñen bizitzen zena.
-A enakin.
-Hoik anaiyak hemen, zazpi anai zien behintzat.
-Bai, bai.
-'Ta hemen bueltan behintzat batzuk. Frantzira junak ez dakit bat 'o bi 'o ze saten zuten.
-Attona zen hemengua?
-Bai attona, ezkerra. Ezkerra saten ziyoten.
-Deittu itten ziyoten?
-Ezkerra 'men zen bea 're 'ta amona 're hala zen guria ezkerra.
-Hara!
-Hua, iitiya 're ezkerra, ezkerrez jiria eukitzen zun 'ta dena ezkerrez. Zea paoxak atetzen 'ta zelaiyin ezkerrez dena.
-Ni 're hala naz, ezkerra.
-A, ezkerra al za zu 're?
-Bai.
-'Ta ordun senar emaztik zin ezkerrak biyek?
-Bai.
-Kasualidadia!
-Kasualidadia!
-'Ta geo zuek ez al zazte ezkerrik ate?
-E?
-Zuen artin ez al da ezkerrik?
-Gue zeatan hemen ez, biño zea illoba dugu guk ezkerra jatorra.