erretratu

Forma mugatua: 
Erretratua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Argazki
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Foto, retrato
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- E? Bai. Dena hartu itten nun. Erretratuk 'e battut, maextra beti bazterrin ateria. Pamplonako alaba zen, e!
- Eta han 're zean... Aittu ziñanin, e... Muti kozkorrai (...)
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Zartu arte iondu ote zen Karrikan? 'O...
- Ez, gu eradetu giñan dembun, pixkan pixkan gelditzen 'ta, bukatu. Erretratua hor dut gaiña. Eunan batin... Itxian izango dut. Alabai sango 'yot kartzeko,
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, hik hamabi urte ttun ordun. Hik hamabi urte, nik sei 'ta hik hamabi.
- Difuntua guria, gerrea jon zena hua 're. Haren zea, erretratukin 'e ni (sakristiya) ordun...
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Ya, ya ya.
- 'Ta harei erretratua hartua zea, illia mozteko makinak eta eamatea jon nitzan 'ta han harrapatu nun. Gerran hil zen hua 're, gizajua!
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Altziberren itten zun kontua aittu nun, biño ni in gabe libratu nitzan. In gabe libra... Biño garaiya izandu zela uste 'ut, akaso ne aurretik zen hoi e! Cuando estuvo en lo suyo suyo. Biño nik ez nun behiñ 'e Cara al Sol... Francon erretratua eskolan bai, hoi bai.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiFrancon erretratua bai, biño gaiñekun Cara al Sol 'ta hoi...
- Zuk nahi zenuna ezingo zenun in! Ze geo inspektorik eta pasatzen baldin bazin, batez 'e horrei beituko ziyoten, gauza hoiri! Zuk Francon erretratua kenduko bazenuke 'ta inspektoria...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi'Ta Inaxio bea 're gustatzen zen, biño ez ziyon launtzen 'ta! Pazkutan! Hor dut erretratua karteran oaiñik nik, e! Zea, Lezoa, beno, Lezoa... Han erretratua ate genun, ordun dut karteran erretratua, eakutsiko zattuztet ze politta! Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Haik erretratuk 'ta ez zittuzten izango? Ben bodako erretratuk eta?
- Han ez zen hainik. Gaiñekun bai, gue senidinak eta denak bai biño hainik... Ez zittuzten ateko 're! Diroik ez zen izango dembo hoitan.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta zuek ate al zenuten erretratua?
- Bai, bai.
- Zuek ba?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ui, erretratuk eskolakuk eta zer ez zin atetzen geo! Geo oain 'ta gehiyo berriz.
- 'Ta ze, ze jantziya zenakan ezkondu ziñanin?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ahal zun bezela! Nik berriya erosi nuen. Harek traje azul marino 'ta nik soiñeko beltza.
- 'Ta erretratuik bai al zenuten? Ate al zenuten erretratua?
- Ne alaba baten etxian bada oaindik bodako erretratuak.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi-Hor ibiltzen ziñazten?
-'Ta baut erretratua gaiñea nun, ez dait nun duten, Ergoingo ekipua ateria. Ez al nizun eakutsi nik zuri hoi?
-Uste 'ut baietz.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, bai.
-Ezkerreta? Hantxe garajia, 'ta oandik Matxaiño, 'o oandik kopia hua han da zea erretratua, zea betik goitti Pontx, zeara esto. Kauen dion. Nola da hoi?
-Austineta?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Sara Montiel Oiartzunen. 'Ta gaiñekun zea, e... Argazkilaiyik 'o bai al zen?
-Zea Sankrixtaba. Oan nola gu Seiñen haik. Gaiñekun hola erretratua ate ber baldin bazenun dexentia Piruxkenea jon ber zenun Errentira.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Denetik.
-Biño len oso gutxi ateko zen erretratua.
-Oan bezela ez beimpin. Hola gotu ta kazk!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusihan geo Garmenditxikin bizittu zen Modesto hura eta... Beste bat zein zen? Ergoingua, Trajinosena. Haik han eta gu erretratuk eta atetzen. Makina bagenun Batistak, zea Bartzelonatik karriya, soldadu eondu zenin 'ta iruitzen zigunen mundu guziya bagenula!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai. Illia... Zea, bi trentz in 'ta... Bai, erretratuk battut. Hombre!
- 'Ta ama 'ta nola jazten zin?
- Ama 'ta... Haik beti xaharruk eta gona zeatu, plisatuk 'o fruntzittuk 'o hola, 'ta geo txambrak.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, bai. Erretratun ikusi zenun?
- Bai, itxea jon 'ta erretraturi beitzen 'yot 'ta bai.
- Bai, gaiña san zenun zukin joten zela eostea! Zuk launtzen zeniyola!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Han enterratu.
- Han enterratu.
- Man zun paliza erra harrek gue itxian. Hoi gizajua! Erretratuk 'ta battut nik.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- A. Bai!
- Pues Maitxon alabak. 'Ta hoik... Hoin erretratuk banittun nik hemen leno 'ta ez dakit zenek eaman 'zkigun, Altomirakruzko batek denak. Gure gazte dembora han ibiltzen zin kuadrillanak eta hoinak eta.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiGue amonan gizona. Attona hil zenian, zea 'men zian zazpi anai 'ta arreba 'ta gaztina hirurogehi urtetik gorakua. 'Ta erretratua ate ber ziyotela. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta kalea 'ro jon 'men zin 'ta iñun 'e erretratuk atetzeko makina bat ez 'men zuten harrapatu. Bai, hala saten zun gue amonak 'e, beak 'e saten zun, bai. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Joe, kaleiño jon 'ta erretratua atetzeko makinik ez.
-Erretratua ... Bai bat Frantziyan 'o, bat 'o bi ez dait zer zin Frantziyan?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiHemen juntatu omen zian, hemengo attona hil zenian 'ta erretratua atetzeko zeaik ez. Gue amak hola saten zun. Joe... Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiErretratuk hoinak bazian garai batin Altxikin miño honezkio...
- Non 'te ia? 'Ta ordun amona 're gotuko zen.
- E?
- Amona 're gotuko zen?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiZuaznabar 'e hoina zen. Hoina zen hoik bi, nola in ttuzte hor zea poligono industrial hoik? Ya horko baserri guziyak ya denak hoinak zin. Zuaznabar, Palaziyo, bueno nik horko erretratuk battut aterik! Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Ba! Nik baittut erretratu hoik denak. Goiyan ttut eta, bestela!
-Eun batin ate berko ttuzu.
-Bai, ateko 'izut. 'Ta hara beintzat joten zin, dotriña matea joten zin hara Pikabenea.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Zue amak ahizpakin mantendu al zun korrespondentziya?
-Ingo zuten! Bai, eskriittu uste 'ut. Bai, bai, haik erretratuk biali 're itten zuten. Komuniyokuk 'ta.
Saizar Lopetegi, Lorentxa