Kontrabandoa

Nor Zabaleta Labandibar, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-075
Pasartea 0:52:52 - 0:55:12 (2' 20'')
Laburpena Kontrabandoan ere ibilia da Joxe. Galtzarrieta inguruan txakur bat atera zitzaion; Guardia Zibilena zen. Kontrabandoan eta horrelakoetan ibili beharra zegoen sosa atera nahi bazen, lantegietan diru gutxi irabazten baitzen garai haietan. Burnaizta, Galtzarrieta... toki izenak.

Transkribapena

- Bai, bai. Bai, nabarmen zozten zeintzuk zin, biño... Hola pasa zen, biño...
- Bai.
- Biño ekarri nik haik 'e!
- Karri zenittun! Karo, zuk parajik ongi izautzen gaiña!
- Hoi ba!
- Karo.
- Gu leno 're hor biltzen giñan (...) 'ta kontrabanduan 'ta...
- Kontrabandun 're ibilliya al za ba zu?
- Bai, nahikua.
- Mekayuen dio! Ordun ongi izautuko 'ttuzu zoku hoik.
- Zoku haik eta hemen honuntzo... Bai, gu izandu ga hortan 'e bai.
- Hemen zea, zea aldea, San Anton aldea 'ta Irun aldea 'ta?
- San Antona 'ta, San Antona 'ta, Burnaizta aldea 'ta, Burnaizetan barrena 'ta. Ba al dakizu non den Burnaizeta?
- Ez, ez.
- Hor barrena... Orduan ya papeleran lanin nabillela juten nitzan 'ta (...) gabian hamarretan ate papeleratik eta nik gerriyan hartu bokaillua 'ta martxa launeta! Launak lenoztik junak.
- A!
- Zea, Ergoindikan Biandizko gaintikan hara bera nijula, launeta nijula...
Zuk ez dakit izena bakizu ordun Galtzatarrita 'ro Burnaizta biño lenuo hola zokon bat, soro bat zen, soro haundi bat, soro garbi-garbiya 'ta handik Domiko aldea sartu ber genun launeta.
'Ta han Guardia Zibillak. Ni bakar bakarrikan nijun tokiy hartan 'ta zakur bat, zakur bat neana! Zapotzo haundi bat, uau, uau, uau, uau...
Nei seika 'ta jotzen dut makillakin! Haik karrasiyak! Hango Guardi Zibillak denak esnatu zin 'ta...
- Ai!
Hoi ba, haina! Jata karrasiyak! Bestik bai erne asko, tente asko! Ni han ze pasa 'te zen 'ta ni geo launeta anda dios hara! "'Ta hi, hola 'ta hola zaudek, e! (...) hor!" Geo beste aldin barrena torri!
- Erki, ordun ongi.
- Abisua.
- 'Ta zu ez ziñan paketikin?
- Ni launeta paketin billa nijun.
- Billa zenijun.
- Launeta 'ta launak ni jun zai.
- Karo.
- 'Ta geo denak...
- Beste aiyekatik.
- Betikan torri, Penai aldea.
- Zai eongo zin haik!
- Bai, han eongo zin zai. Puska 'atin eon berko zuten! Ba holaxe ibiltzen giñan, e! Holaxe. Sosa ate ber bazen zerbatte in berra zen boltxiyoko benikan.