Orduko modak

Nor Retegi Elizegi, Inaxi; Saizar Lopetegi, Lorentxa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-073
Pasartea 0:22:00 - 0:24:30 (2' 30'')
Laburpena Garai hartako soinekoak nolakoak ziren. Kolore ilunak erabiltzen ziren eta loratuak ere asko. Beren amak beltzez janzten ziren, nahiz eta alargunak izan ez. Amonek buruan zapia jartzen zutela ere gogoratzen dira. Beraiek ere jartzen zuten, baserrian lanean aritzeko. Ixurria.

Transkribapena

zuen garayin?
- Bai, bai plisatuak bai, 'ta fruntziakin 'ta enkuentuak e' bai tablak eta dena.
- Denetik, ixurriyakin asko fruntzikin
- Bai, ibiltzen zin
- Bai, nik asko izaten nittun ni flaka nintzen 'ta ixurriyakin izaten nittun. asko
- Zekin?
- Ixurriya beno hola fruntzia.
- Fruntzia
- A fruntzikin, a pixkat bete betetzeko
- Ixurriya zaten zen
- Zeaxio
- Buelo geixio hartzetik
- Hoixetikan o' eztakit zertikan miño behintzat ongi gelditzen zin oso hola flakai 'ta. Gañekun...
- Eta kolore hola, kolore biziyak eta ez e ? normalin ze azul marino 'ta hola?
- Eez !
- Bai azul marinua.
- Miño loratuk e' bai!
- Loratuk e' bai miño txuri urdiña 'ta gorriya 'ta hoyek ya atentziyo geyo deitzen zuten. Berdia, lila ibilzen zen pixkat, (...)lame
- Oan gu gaztiak giñanin geo bai ordun (..) politta zaten zen. Ni jostea joten nitzanin errentira 'ta bai
- Aber edadeko bat e' noiz ikusten zenun oan bezela, gu oan jazten gan bezela noiz ikusten zenun
kolore hoikin edadekoik, nik gue ama sekula enun e arropa kolorezkuakin e!
- Nik e' ez
- Beti beltzez
- Enaz akortzen behintzat, txuri beltxa baleike
- Txuri beltxa bata itxian 'ta gañekun kalea joteko beltza.
- Bai beltza
- Nahiz 'ta alarguna ez izan
- Bai , bai, bai
- Igualtxu zun.
- Sateizut gue ama larogei urtekin hil zen miño nik ez nun ikusi behiñ e' beste koloreko arropakin.
- Beti beltza
- Beti beltza 'ta galtzerdiyak e' bai.
- Bai galtzerdiyak beltzak
- Oañ e' moda haundiya do 'ta gaztiak umiak oañ! zarrak gorriyez 'ta umiak beltzez oan!
- Bai eta zuek gotzen zazte zea, e... amonak eta oañ
- Pañueluakin?
- Bai pañulukin 'ta mantal
- Bai, bai gue amak eztun ibiltzen miño ibiltzen zin emakumik pañuluakin, pañulu beltxa atzin lazua
- Gue amak e' ez harrek e'
- Baserriyan igual askotan bai, belarrakin 'ta ibiltzeko
- Bai larrian aitzeko guk e' bai
- Bai, guk e' bai
- Traba gutxiyo itten zun illiak eta
- Garbiyuo 're bai
- Baita 're
- Karo traba gutxiyo , 'ta euzkiyantzat e' ber genun, txapela igual
- Karo txuiyak eon ber ez?
- Len moda. oan deank morena, miño len txuiya zen ez? kalekuk ziñaztela 'ro ez?
- Klaro! fiñagua (...) txuiya 'ta
- Gu kalin egiya san ni asko ibiltze nitzan