Sagardotegiko giroa

Nor Isasa Iartzabal, Jexux
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-069
Pasartea 0:08:10 - 0:11:25 (3' 15'')
Laburpena Sagardotegietan bertsolari asko ibiltzen ziren. Igerobiaundin ere bai: Mitxelena, Lizaso, Uztapide... Tokan aritzen zen jendea. Dirua eta sagardo erronda jokatzen zen. Gaurkoa baino politagoa zen, txotxean denak. Giro ederra egoten zen. Sagardua don tokiyan bertsua bakizu...

Transkribapena

- Bertsolaiyak eta zu gotzen al tza bertsolaiyak ta tor eoten zila sagardotegitan 'ta?
- Hemen bai! Mitxelena 'ta erruz, Jesus, Lizaso hor 'ta beno! bersolaiya kantidadia hemen! Beno, beno Uztapide 'ta, Lezoti beno, beno ! Sardua don tokiyan bersotan bakizu, bertsua.
- Bertsolaiya izan gabe 're bai?
- Bai, bai, beno
- Pixkat mutu muturra berotzen zenin
- Beno denetik hasten zin , kantai 're bai 'ta. Kantaorik.Kanta errak bai, Jesus!
- Zuek e' aitzen al ziñazten kantai haikin?
- Ni bai, gu gu gu lanin
- Lanin, seriyo.
- Seriyo? ai berko!
- Gañea zuek aitzen ziñaztela atta 're, atta aitzen zen zuekin baitare lanin?
- Hua jendikin, hizketan 'ta. Gu ez lanin. Tokan 'ta bakizu.
- A tokan 'ta 're aitzen ziñazten?
- Bu toka jendia? erruz! beno! Junta zea jokatzen gaiñea dirua.
-A...
- 'Ta sardua ronda. Galtzen zuna patzea!
- Erki dena aitzakiy horrekin denak! 'Ta zuek erki ate 'ta ate!
- Hoixen basoka saltzen genittun 'ta, basoka.
- 'Ta ordun itten zen basoka taka.
-Bai
- Zenbat garai hartan zenbat baliyo zun o' gotzen al za?
- Pf... ni idea! Bi sos o', auskalo! Eztakit bi sos behintzat bai
- 'Ta hantxe, Zuek zuenak kobratu 'ta dena ingo zenuten?
-Dena kobratu. taka taka patu.
- Zango zin zeaik etzutenak e'?

-E?
- Sosak bukatu 'ta oandik eaten seitzen zutenak izango zin.
- Bai besten kontura! Bak, ordun sardua eoziñek atetzen zun, benga! Merke zaten zen.
- Karo.
- Errondak " Hi benga!" batek gonbitu 'ta dena
- 'Ta hurrengo txandan bestik "Benga!" dena holxe zen. Oso ka zea politta zen e! Oso politta. Gaurkua miño politto.
- Bai, ez? karo
- Txotxin denak jun 'ta exeita jarrita jan itten da, miño ordun ez. Ordun jaten zena jan `ta tokan seittun hasten en jendia. Tokan sardua jokatzen erronda,
hmabi laun igual hamasei igual hogei igual... "Benga!" Bata bestiri deittu itten ziyoten...nei tokatzen
- 'Ta eun osua igual pasako zuten?
- Eun osua. Eun osuk? Zortzi eun igual itxea torri gabe! Beno!
- Giro earra, e?
- E giro bai, giro.
-Zuek e' lana in ber miño gozatu 're ingo zenuten?
- Baaai. Parrez! Bata bestiri parrez! mozkora 'ta jo, jo, jo ' ta dena (..) gozatu bai. Zuk san tzuna.
- Lan in ber e bai miño..
- Ami amietia ona, ametia ona zen.
- Izautu 're bai jende pilla erra
- Bai erruz izautu! erruz.