erruz

Kategoria gramatikala: 
Zenbatzailea
Batuan: 
Oparo, ugari, erruz
Esanahia: 
Gazteleraz: 
En gran cantidad, en abundancia
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Ez biño... Ai...!
- Ona da bai. Gorputzak... Muittu berra du gorputzak.
- 'Ta gerra hasi zen dembun, torri baizin belarri motza hoitako erruz.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiumik onea gerran karri 'ta berak bakarrik geldittu 'ta geo han gurasuk karri honea, holakua, naparra erruz zen hemen e!, erruz, erruz. Erruz... Beno, ni beti Errenteiko plazan, san niyon: "Hau 're naparra", 'ta beak saten zun: "Somos navarros" y "Si, ya se ve". Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Oiañ ahal baldin bada atezi...
- Horrengatik da oaiñ hoinbeste zar. Zar erruz gaude, erruz. Porke oaiñ kuidatzen da, e... medikamentuak jartzen ttuzte... 'ta oaiñ zartu itten da hola.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiMiño leno ez zen medikamentuik deus 'e. Pulmoniya harrapatzen zen 'ta enplastu batzuk jartzen ttiztenen 'ta holako gauza batzuk. Oaiñ adelantu hortan... zar asko zartu da, erruz. Zarra erruz gaude, erruz! 'Ta lengun letzen nun periodikun, ez dakit... redondu hontan:Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiArrautzak erruz jaten zittuzten haik, ya dozena arrautza igual eunian 'ta. Que mantenimiento. Haragiya propiyo karnizeitik jarriyak jakiñan gañian hoimbeste haragi 'o txuleta, hombeste arrautz... preparatuak! Gastu erra bai! Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusihua, hua jaso, salda hura, fundittu, fundiziyua bezela. Fundiziyua bezela. 'Ta hoi nik esan attai zea "Artikutza zertikan, Artikutzaño 'ta" Eurra izaki han erruz 'ta, eurra, eurra erruz ber izaki.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Ordun emakumin galtzik ez. Gizonanak bai. Gizonanak erruz galtzak. Asko bai. 'Ta alkandora, alkandorak 'e erruz. Bueno, hemen betenaiyua oan bizi den hortan bizitzen zin markesa. Markes de Rixkal bizitzen zen eta harentzako zembat alkandora josi izandu genittun!Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, e?
- Sí. Kaballero oso dotoria zen. 'Ta alkandorak erruz harentzako. 'Ta hor bestia Markes (...) oi!
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Geo merienda edo hartu 'ta... Ez genun gaiña diro berrik izaten 'e gaiña! Gaurko eunin diro gabe ez da ateratzen gaztia, biño guk! 'Ta milagrozko batin Errentira... Han 'e banda musika izaten zen Alamedan, jendia erruz, biño gutxitan. Fiestatan horrela, gaiñekun...Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta dena.
- Dena, dena.
- Erruz! Lana erruz. Dembo 'ateko... Gaur aiña arropa ez zen, biño...
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai! Itxe askok. Askok. Erruzek.
- 'Ta hoiy ze itten zen, aparte? Zuenakin nasi gabe? Nola izaten zen hoiy? Lendabizi zuena inta geo kampuna? 'O nola itten zen hoi?
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Dena saardiya. Belarra 'ta saarra.
- Eta saar klasik bat biño gehiyo, ez?
- Erruz. Klase onak gaiña dembo 'atin. Oainguk, biño hobiuk.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Lana itten 'ugu guk oaiñ 'e erruz! Saarduak ikaarrrizko lana 'u!
- 'Ta zuk ze nahiyo zu, len bezela ligakin 'o kenduta?
- Kenduta kenduta! Ez da gazitzen.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Muxika 're bai.
-Joe muxika erruz ordun! Melokotoiyak 'e bai. Ya galdu dia hoik.
-Muxikak goxuak 'zango zin... galdu zen hua.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiOan, ordun ez. Ordun trasladuk erruz kostatzen zen 'ta jesus! 'Ya zembat juzgaun pasa ber zun gaiñea! Herri bakotxin ez dait zerbaitte patu ber izaten zen. Pasatzia. Kompaziyo batea iual zen ze sango zaittut zui Tolosakua 'ta hemendikan hasi 'ta Tolosako herri guzitan zerbaitte patu ber zun.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiLen san tzattuten bezela joteko 're, kompaziyo batea iual zen Villafrancan 'ta propiyo jon ber zunun. 'Ta ber tzu, hortako ber tzu arrontin itsutua, gustatzen zattuna erruz. Ez bazattu tira, gustatzen zertako jon ber tzu?Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiAzienda erruz tortzen baizen.
-Bai, behi gorriy hoi.
-Iri 'ta behi 'ta.
-Iri 'ta behi 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Biño, ez hal 'e gozua izaten zen, gozua. Bestia nylona, nailona gortxuo bulto ttikixio harek. Nylona erruz torri zen!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusihoik nylona, nylona, nylona erruz jun zen. Guk gek erruz! Ibilli, zembat karri genittun ba? Berreunta... Berreunta zembat pakete karri genittun? Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHangua berriz broka beti, beti, beti ongi.
-Temple onaguk.
-Temple onaguk. 'Ta hoitikan 'e erruz.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAurreko papera brillante hoitakukin billua grasa, grasakin erki eatsiya hua. 'Ta hantxe 'ta. Haitakua 're erruz tortzen zen rodamentua asko! Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHortxe Altziarren barrena denin zabaldua 'men zen puntilla hura. Lapurtua. Erruz izaki, hoitako madeja hoitako batek metro pilla ikaragarriya! Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiPenaiko etxe zarran ingurun nombaitte hor, hor bazen itten zena. Itten zutena. Eurra biltzen baita zoku hoita aixa. 'Ta mineala eaman 'ta eurra erruz ber.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bitan biyek. 'Ta oan deus 'e ez do!
-Hor gerra dembun billera itten zen.
-Non?
-Soldaua erruz biltzen zen. Hemen. Soldauak bazin eozin tokitan.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Guk erruz, erruz. Bueno, erruz.
-Aski seriyuk zinak 'e bai. Diskuituta.
-Seriyunak, bueno!
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Hemen bai! Mitxelena 'ta erruz, Jesus, Lizaso hor 'ta beno! bersolaiya kantidadia hemen! Beno, beno Uztapide 'ta, Lezoti beno, beno ! Sardua don tokiyan bersotan bakizu, bertsua.Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- A tokan 'ta 're aitzen ziñazten?
- Bu toka jendia? erruz! beno! Junta zea jokatzen gaiñea dirua.
-A...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Izautu 're bai jende pilla erra
- Bai erruz izautu! erruz.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- 'Ta nik jaten 'ta bu jaten erruz ematen 'ta iñon ezin errendituik!
- Ostra
-'Ta horrei 're kendu nizkan zortzi ume 'ta gio gio ya utzitzea heldu nitzan
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Hemen bertakuk
- Bai e?
- Bai, hemen bertako jendik. Txatolakuk eta Txatolakuk erruz saarra erruz zun sartua, hartatik.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusiDena saldu nun humbeste landare! Hiru lau urtian dena, dena saldu nun! miño landare erruz e! kiston pilla!
- Joe, Ongi ate zizun !
- Bai enitzan gaizki ate!
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Beti sosa ate nun. Miño asko e' ? Miño ez zea gutxi landaria erruz! Erruz, saldu nun. Dena ugari-ugari ate zen, mekaguen dio.Isasa Iartzabal, Jexux