Bilerak nonahi

Nor Oiartzabal Etxeberria, Inaxi; Iñarra Lizaratzu, Manuel
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-063
Pasartea 0:56:20 - 0:58:10 (1' 50'')
Laburpena Frailenean bilera egiten zen. Alpargatak ederki urratzen zituzten dantzan. Unzaskon ere jotzen zuten soinua, Listorreta inguruan. Garai hartan ez zeuden orain bezalako aurrerapenak, baina jendea enteratzen zen dantza non izaten zen.

Transkribapena

- Prailetarra? Bai.
- Prailetarra, bai.
- Frailena bai, Frailenak. Han zen billera, han itten zen.
- Harren itxian.
- Han ittten zen, e? A, ez nun aittua!
- Harren itxian. Harren itxian billera itten zen 'ta pasatzen genun una gozada! Biño bakizu ze...
- 'Ta zeiñek jotzen zun soiñua 'ro han?
- Txikierdikin... Bi zea, anai tortzen zin Txikierdira jotzea 'ta tarteka hara joten zian haik.
- A!
- Hara asko zea joten zen, zuk hura akaso izautuko zenun, Bertzalleskua. Restaurantia do oan.
- Baita 're.
- Bertzallesen restaurantia bakizu non den?
- Bai.
- Hango nauziya joten zen askotan. Hua soinu-jotzaillia zen.
- Bai, bai. 'Ta han kriston juerga izaten genun, 'ta klaro hara jon 'ta dantzan ibiltzen ziñan 'ta alpargata guziyak muturretik seittun hondatzen zenittun 'ta ordun amak saten zun:
- Handikan illundu biño len ate ber zen, e!
- A bai!
- Karo.
- Dudik ez jarri.
- Hamarretako ailletzeko...
- ' Ta "ez, ez, hamabost egun aiyeka batin baldin battuzu, kambiatu 'ta beste hamabost eunin!" 'Ta jo, bihatzak airin genittula Frailenea! Importa ziun ba gui! Alpargata hautsiyakin 'o berriyakin jon.
- Jon ezkio...
- 'Ta gustoa gaiña.
- Joe...
- Gustoa, bai, bai. Guk hoi denak in 'ttugu.
- 'Ta noiz arte izandu 'te zen han Prailenin zea, billera? Noiz arte itten 'te zen...
- Dembo pranko in zuten! Geo nik ez dakit nola geldittu zen hua! Dembo pranko in zen han. Bi urte 'ta gehiyo.
- Bi urte behintzat bai.
- Bai, bai, bai. Bai, bai. Geo ez dakit nola geldittu zen.
- Geo beste batin 'e bai. Lendabizikua han dola, hemen bada Usasko, Listorreta 'ta bakizu non dozten?
- Bai.
- Listorreta! Ba hor Usasko baserriya. Han do oandikan 'e hua, lorez betia 'ta do. Han 'e jotzen zuten soiñua (debezenkuando hura). Oan ez dakit iñorre bizi den, biño itxia ondo jarriya do
kampotikan hua. Oan ez dakit iñorre bizi den, ez dakit. Leno bai, leno Usaskon famili haundiya bizi zin. 'Ta ordun soiñua jotzen zuten hola, "bihar 'o etzi 'ro joko 'yeu berriz" 'ta segi. 'Ta jendia enteatzen zen.
- Bai, oaingo mobilla 'ta zeik gabe!
- Bai, bai, bai! Ez zen mobillik ordun!