Amatasuna

Nor Sagardia Olano, Maitxo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-035
Pasartea 0:49:00 - 0:51:00 (2' 00'')
Laburpena Medikuak etxez etxe ibiltzen ziren erditzeetan laguntzen. Bera ez da gogoratzen atsolorraz, baina entzuna du. Amak ezin zuen erditu ondorengo egunetan kanpora atera, eta ateratzen zen lehendabiziko aldia elizara joateko izaten zen; 'eliza sartze' esaten zuten.

Transkribapena

- (...)'o izautuko zenittun.
- Nik... Bai, hoi mediko bestela, biño hoik 'e ibiltzen zin hau torri baiño lenoztikan e baserritan 'ta. 'Ta ikusten zutenin grabedadia pues bialtzen zuten bera, baiño gaiñekun, ondo heldu bazen, itxian askok.
- Itxian ongi! 'Ta geo launtzen 'ta torriko zin launak 'o auzuak 'o... Ikustea? Atsolorra 'ro zu gotzen al za?
- Ni ez naz gotzen hori. Aittua bai, aittu: "Bai, atsolorra..." Oaiñ bildu 'ta haurra izandu 'ta ondorin ba ingurukuk han zelebratzen. Haur horren etorrera.
- Eta geo kuaren, zea 're... E... Itxetik iziñ zela ate berrogei eunin 'ta hoi 're bai?
- Bua, hoiy txoakeiyak, bestia! ¡Jesus, qué disparates! ¡Qué disparates! Zembat... Zea, ordu beteko etorri baldin bada haurra ordu bete 'ro bi orduko jeikitzen aintzen zattuzte 'ta
kampoa igual. Biño ordun ba zortzi bat eun behiñik piñ etxetik atera gabe. Elizan sartzia in gabe iñ arte eon ber zenun zea, lembizi bataillua, 'ta batailloa ez zen joten amik, 'ta gero handikan zortzi 'o betzi eunea edo elizan sartzia. Entrada a la madre. Por la madre 'o
zeangatikan. 'Ta ordu arte kontu itxetik atera gabe!
- 'Ta lenengo salida eliza. 'Ta geo ya libre.
- Geo libre, ala!