Martinmotzene

Nor Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-018
Pasartea 0:27:50 - 0:31:00 (3' 10'')
Laburpena Jende asko pasatzen zen Martinmotzenetik eta amak beti ongietorria egiten zien denei. Aita zen bertakoa eta ama Zulatxipibordakoa. Lehen auzokoak asko egoten ziren elkarrekin, berriketaldi ederrak eginez. Auzolanean. Bizimodu garbiagoa zen ordukoa.

Transkribapena

- Haurrai kontzea 're lengusun baten itxea tortzen... ez dakit zembat ume bazittun 'ta. Gue amak illoba zun hua 'ta pena maten 'ta ni bialtzen niñun 'ta maextra enteatu 'ta ne burua ez zela haurra kontzeko[haur kontu:9456], e! 'Ta itteko fabore eskola bialtzia. Atzea eskola!
- 'Ta amak ze san zun?
- E?
- Ama konforme al zen?
- Ai, ze erremeiyo, bai! Ama santa bat genun 'ta dena konformatzen zen holakua. Amakiña batek ongi in ziyon harek e... Birian ixkiñin dago etxia, Martinmotzene, oaiñ eroiy ez bada.
- Ez, oaiñik ez dut uste.
- Eta han ailletzen ez zen traperoik ez zen izaten. Batzuk hanketakuk kambitzea, menditik heldu zinak, beste batzuk "pitar pixka 't maten bazu..." 'Ta pitarran tokiyan saardua ean 'ta o...! Poz erra bai! Santa genun ama gaixua!
Atta ez, atta bixixio izan da, e! Jo 'ta hola behiñ 'e ez giñun itten, biño desapiyua bai! Goiz ez bagiñan itxea joten zai jarriya!
- 'Ta zein zen Martinmotzenekua? Atta 'o ama?
- E?
- Martinmotzenekua...
- Atta.
- Atta.
- Atta. Ama Zulatxipibordakua. Ergoingo partekua zen hora. Bai.
- Olatzenen...
- Bai. Olatzeneko 'ta inguru hortakua.
- Bai.
- Oso launak zin Olatzenekua, nexka xarra, dembu haitan 'ta gue ama.
'Ta gue... Hor pasatzin beti gue itxian eju, amai eju ingo ziyon 'ta biyek tertuliya iñ 'ta kafia 'ro zerbatte mango ziyon 'ta hoi bai, e, denei zerbatte eman! Hua kostumbre ona zen, e!
- Bai. Len gaiña gehiyo itten zen bixita 'ta!
- Hombre! Jesus! "Ezauna baldin bazen, torri torri gotti! Kafesne pixka 't hartuta jongo zazte!" "bai, nik prisa 'ut ta!" " bai, zea prisa! Ez 'zu dembo asko ingo!" Eta geo tertuliyan bi ordu iual pasa! Bizimodu garbiya! Pobria, biño bizimodu garbiya harrapatzen nun nik hura! Bai.
- 'Ta lan pilla bat in, 'ta hala 're berriketako dembua!
- Hala 'e kontentu! Bai.
- Oaiñ ez dugu ezertako demboik!
- Auzokukin 'e, Jesus Maria! Auzokuk ikusten baldin bazin, euriya 'ro heldu zela 'ta belarrin "zuzte, zuzte" 'ta gu bi 'o hiru kozkor, handa korrika, hairi launtzea! Hala, merinda 'ro zerbatte. Ordun zen... Nik ez dakit, sanua, bizimodu sanua! Pobrik, biño sanuk.
Bai, elkarri gaizkik itteko zeik ez, keba!
- Elkarreik launtzeko, gaiña!
- Bai, bai, bai, bai. Asko. Asko laundu guk elkarrei. Oan batez.
- Oain berekoiyaguk ga!
- E?
- Gurekoiyaguk gala oain!
- Bai, moduk 'e gehiyo dia oan! Eskola eta, irazbidik eta. Gehiyo dia 'ta!