Erloju gabe ordua nola jakin

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-006
Pasartea 0:41:10 - 0:44:40 (3' 30'')
Laburpena Mendira lanera: "Arre arre a Bunaniarre". Pinu landarearekin. Etxetik abiatzerako, hankak bustiak. Erlojurik ez eta ordua nola kalkulatzen zuten.

Transkribapena

-Ate Ergoindik 'ta Munanierrea joten giñan lanea oiñez. Zakotia esku batin 'ta txamarra 'ro jertsia 'ro zenun harrei lotu 'men 'ta ardua han zatua eosteko diruik ez zelako. Eta betik goitti hemendik ate 'ta bordan goitti Biraita, 'ta Biraitatik Aranen goitti den biajia...
'Ta beak, botilla harrek beak astua makillakin jotzen den bezela beak saten ziun. Zintzillik botilla hua 'ta: "Arre, arre a Munanierre".
Bai... Botilla harrek beak jakiña kolpik pausua matin kan kan kan kan. 'Ta Munanierreiño jon ber. 'Ta gaintik gaiñea igual eaman ber zenun piño landaria. Piño landaria hartu, Plemuntan. Loi tartetik ateta. 'Ta zako zikin batin sartu ura botzen zula. Jo! Nola ibilliyak gan gu...
'Ta itxetik ate 'ta lembiziko pausoa hankak bustiyak ya. Abarkaka zulatuk. Gomazkuk biño zulatuk. Eun guziya pasa 'ta erlojuik iñorrek ez. 'Ta Donostiko ayuntamientoko kamiona tortzin suministrukin zeara Artikutza, Astiartetan 'ta ostialetan.
Iñorrek erlojuik ez. Haik pasatzen zinin, haik pintxazo bat tokatzen baziyoten 'ta eoziñ abei bat... Gu beti hi, goitti zijuztenin, hamar t'erdiyak 'ttuk. Beitti heldu zinin: Oan bostak 'o hola 'ttuk. Osea haikin, bestela euzkiyakin.
Yia! Euzkiya hasi duk gorritzen, holako ordu 'zano 'ttuk. 'Ta holaxe. Garaiy haitan 'e iñorrek ez erlojoik e! Ostra...
-Hoi da euzkiyakin.
-Euzkiyakin. 'Ta erki, kompaziyo batea harrobiyan ai giñala geruo e! Harrobiyan geruo...
Oiartzungo, harrobitik pentsazu, harrobitik Oiartzungo kanpandorrea erlojua izautzen genun. Biaje erra e! (...). 'Ta ez baizun oan...
-Haik kusi?
-Kusi, kusi erlojua. 'Ta kin kank oan jotzen 'ttu. Oan urrutitik aitzen da, biño ordun ez baizen aitzen.
Jotzen zittun kampanak harrek biño kalin bertan aittuko zen biño handik kampoa ez. 'Ta geo ba al dakizu zer? Laiñua zenin, hegoaize 'ro hola zenin, 'ta euzkiya hegoaizikin 'ta erki iertzen geniyon erlojua jakiña ezin zen kusi haiziakin 'ta zeakin 'ta.
Itzala. Gaur kompaziyo batea bost t'erditan honeaiño torko zen, 'ta hurrengo, bost bat minutu jaten zittun eunin. Hurrengo eunin hemen, honea, 'ta hurrengun honea. 'Ta handik itzal hartatik. Ze ordutso izango zen e! Esakto esakto ezin zen!
'Ta holaxe, holaxe ibltzen giñan. Erlojoik ez 'ta. Jo... Hua da mixeiya e! Jode! Gu izanak izan 'e... Urte txarrin. Hoi hitz batin bukatzeko urte txarrin jaiyuk! Txarrenin, txarrenin jaiyuk! 'Ta gui tokatu hua 're!
-Ze aillekatatik beitzen den ez?
-Baita 're! Ze aillekatatik beitzen den, biño ordun ailleka guzitatik beituta 're txarra! Dena txarra. Len san dutena, gosia, diroik ez, 'ta... Joe...