Arreoa, atso-lorrak, elizan sartzea...

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-005
Pasartea 0:13:52 - 0:16:49 (2' 57'')
Laburpena Arreoa. Atso-lorrak. Elizan sartzea. Amak ezin zuen etxetik atera haurra eduki eta hurrengo egunetan. Zuimenta.

Transkribapena

-'Ta arriyua 'ta itte' al zen len?
-Arriua?
-Bai.
-Bai, arriua, arriua zen... zea koltxoi baten illia. 'Ta geo harren maindirik 'ta deus ez. Zuimenta saten ziyoten. 'Ta geo ontziyak akaso. Arriua, huaxe zen arriua.
-'Ta hoi zeak e...maindirik 'ta beintzat emakumik? Beak itten zittun?
-Bai. Bai. 'Ta gizonak berriz ez dakit ze ingo zun... Koltxoiya, koltxoiya itten zun 'o...
-'Ta zu gotze' al za atsolorrak haurra jaiotzen zenin...
-A bai! Atsolorrak...
-Ze izaten zen hoi?
-Atsolorra 'zaten zen bataitu 'ta ama ez zen joten bataiyoa 'ta atsolo elizan sartzea. Elizan sartzen zen berriz, joten zen berriz haurrakin eliza jon ber zen, elizan sartzia saten ziyoten. 'Ta ordun zun amak libertadia kampun barrena ibiltzeko. Enteinttu al nazu?
-Ez.
-Bataiyua in, ama itxian, geo handik hamabost eunea 'ro... elizan sartzea 'ta elizan sartu arte, eliza sartzea ya bea jo zitteken, ya elizan sartu ezkio, ya bea nonaira joteko libre zun. Osea, enkarguta 'ta... kampoa! Kampoa, libre.
-Haurra euki 'ta geo ezin zun itxetik ate?
-Ez. 'Ta atsolorra 'zaten zen berriz, hua hola pixkat pizkortzen zenin kartzen ziyoten kampokuk oillua, 'ta hola erreluk.
'Ta ordun familiya izatin alimentua izaten zen oillo-salda. Hara ze botikak 'ta ze gauzak...
-Indartzeko...
-Indartzeko. Bai... Hola, dena...
-'Ta ordun ze itten zen, 'ta ze itten zen emakumia torri?
-Bai.
-Beri harrena?
-Beri harrena 'ta hitza 'ta pitza 'ta haurra kusi 'ta uuu 'ta politta 'un 'ta zea 'ta segi 'ta... Halaxe gozatu.
-'Ta bakarra emakumia eoten zin, gizasmik ez zin...
-Ez... Gizasmia ez naz akortzen tortzen zinik...
Akaso iual launen bat, 'o nobiya-nobiyuk 'o holako zean bat biño ez, jenelin emakumik auzotik.
-'Ta hoi noiz arte izan zen?
-Hoi ez dait ba nik... Gue Josinazio 'ta jaio zinin ez dait ez 're zen izango...
-Bai, e?
-Numbaitte hola. Bai, oan berroei, uantxe ya berroeitamar bat urte 'ro hola...
-Ordun asko in zun...