San Juan kaleko azoka

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-002
Pasartea 0:20:25 - 0:22:00 (1' 35'')
Laburpena Kalean azoka izaten zen astero, San Juan kalean. Animaliak bakarrik izaten ziren; barazkirik-eta ez. Killirikupen arrainketariak egoten ziren.

Transkribapena

-Kalin?
-Ze tokitan itten zen?
-Pues... Oiartzungo komonatatik hasi 'ta goiko ospital zarra arte.
-San Juan kalin?
-Bai, oañ eongo dia bian paeta hartan zeak astuak eta lotzeko, ba aldia?
-A bai,bai bai...
-Haik hartaxeko dia, hartako dia haik!
-Animaliyana izaten zen?
-Bai, han jarri batzuk ahal zunak 'o ongi zenak 'o gurdiyan. 'Ta beste batzuk berriz astuan xextutan. Ja! Ahal zen bezela.
-Postuik eta ez zen jarko, maiyik eta zen ez jarko?
-Ez naz akortzen maiya nik eta ez, seuski ez.
-'Ta ze izaten zen animaliya bakarra 'o zeak 'e bai, illarra 'ta...?
-Ez... Ni txerriyana akortzen naz, txerrikumia.
-A... 'Ta txerrikumia astuan zean 'ta?
-Bai... Txerriya 'o aston bat iual saltzeko 'ro miatxon bat 'ro hola. Zarbaitte hola bai! Biño oan bezela oillar 'ta konejo 'ta zea, ez ez ez. Deus ez! Ez berdurik eta ezer ez. Killikupin eoten zen arraiya saltzen.
-Arraiya?
-Bai, Errentitik tortzen zin eunero.
-Bai, e?
-Autobusin torri, kaja zarrak karri autobusan azpiko parrilla hartan 'ta... Han mai zarren bat 'o beste jarri Killikupin 'ta honako, bau asientua petrila. Han kontra hartan jarri 'ta haik bi 'ro hiru arraiketai 'ta hantxetik arraiya saltzen.
-Arrai freskua karko zuten haik...
-Bai...
-Pasaitik 'o karko zuten nombaitik.
-Ez dakit nondik kartzen zuten. Autobusak kartzen zittun.
-Biño... eta autobusa zeak Epelek jarritakua izango zen?
-Bai...
-Autobusa
-Autobus zar batzuk noxnai birian geldittu...