arraiketai

Forma mugatua: 
Arraiketaiya
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Arrain sailtzaile
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Vendedor de pescado
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiBaserriz baserri ibiltzen zin arraiketaiyak arraiya saltzen eta atuna 'ta tomatia asko itten zun amonak. Bai. Eta hora ogiyakin, merienda ni akortzen nazelikan berriz ogiyakin. Eta... Geo berriz afaiya. Afaiya... Zopa, eta berriz 'e talua! Zerbattekin.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Pasaitikan eamaten zuten. Ez dakit zeiñek eamaten zun, norbattek eamaten zun. Gizon bat joten zen, kaja haundi batekin, bakaillu saltzea.
- Arraiketaiya 'ro?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- E?
- Arraiketaiya ordun!
- Arraiketaiya, bai! Bakaillua eamaten zuna.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi-Autobusin torri, kaja zarrak karri autobusan azpiko parrilla hartan 'ta... Han mai zarren bat 'o beste jarri Killikupin 'ta honako, bau asientua petrila. Han kontra hartan jarri 'ta haik bi 'ro hiru arraiketai 'ta hantxetik arraiya saltzen.Lardi Landa, Joxe Luix