Iratzetan

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-002
Pasartea 0:06:25 - 0:09:44 (3' 19'')
Laburpena Iratzea: herri lurretan iratze-lekuak. Denak garai berean. Markatu egin behar izaten ziren. Arauak jartzen zituen Udalak.

Transkribapena

- Otia... geo iatzia 're... Oain... bueno oain ya ez da itten miño, oain dela gutxi arte itten den bezela ingo zen ez?
- Bai, hemengo iatzeleku... Paularre 're dena iatzia 'ta hemengu denak garbittu ta
Naparrura iatzeta. Lesaka aldea 'ta...
- Hemen falta zelako?
- Jakiña ba!
- Bai e?
- 'Ta oain dena sobra!
- 'Ta karri ze itten zen: iri parikin 'o?
- Iriyakin 'ta beiyakin 'ta.
- 'Ta ez al zen izaten... zea, ayuntamentuk ez al zun markatu 'ro itten 'o?
- Ayuntamentuk ez, markatzen zun... herri lurrak izaten zin, iatzia, Paularre 're ia dena
hala da, partikularrak baia oain eosiyak herriyak, hako pistako zea hoi denak. 'Ta urtero zuk ebakiko zenun miño markatu... osea zuk, leno lau urtian 'o bost urtian o' hamar urtian zuk ibiltzen zenun miño markatu in ber zenun e!, nahiz zuk ibili.
Utzitzen bazenun urte pare batin ebaki gabe, beste bat sartuko zen.
- A! Beti toki berin.. ez zen zuria, miño beti toki berin itten zenun.
- Bai, 'ta errespetatuko zizuten, zuri errespetatuko zizuten hura, miño urte pare batin
ez bazenun itten, ta! sartuko zen bestia. Eta markatu: koetia tira zazpitan goizin 'ta ordun hasi ber zenun markatzen. Geo...
- Markatzen zer? Ze moztuko zenun?
- Bai, hola ibitiyakin ra-ra-ra marka batzuk iñ, hola: raka-raka-raka 'ta, kompaziyoa, bat hemen eta bestia hamar metroa 'ro hola. 'Ta ya bazekiten hua markatua zela 'ta zeñena zen. Eta geo, hiru egunin, ez zen libre izaten ibitiyakin ebattia.
Ze txoakiyak e? Ze txoakiyak! San nai nuke: ibitiyakin ebattia libre zen 'ta seakin ez.
- A!
- Hiru eunin. Osea hiru eunin ber bazenun iatzia ibitiyakin ebakita bai 'ta handik aurrea
seakin libre. Ze... zertako txoakiya hoik? E?
- Ordun: eun bat izaten zen markatzeko.
- Bai.
- Eun jakiñin koetia botzen zuten 'ta ordun denak markatu.
- Denak markatu. 'Ta geo handik aurrea hasi ziñezken ya ebaitten miño ibitiyakin.
- Hiru eunin.
- Hiru eunin. 'Ta hiru eunetik aurrea zea seakin.
- Ui Dio!
- Ze... ze izango zen.
- 'Ta, koetia botzen zutenin zazpitan, zuk nai zenuna markatzen al zenun?
- Ez, zuk leno urtero itten zenuna.
- A, a! 'Ta beste urtetatik itten bazenun zertikan urtero?
- Ez biño, in ber zenun. Horrengatik ba...
- A, jakitteko zuk hartuko zenula?
- Hoixe! Zuk ez baldin bazenun itten beste bat sartuko zen hurrengo urtiin.
Ya galdua zanakan zea... deretxuk. Hoi, hoi txoakiyak! Ni harritzen naz. Hoi... len san dugun bezela, komulgatzea barauik jotia bezela. Tipotxo berin. Iual-iual. Aj! Dena hola!
- 'Ta koetik 'ta hoik... herri lurrak bazin... ayuntamentutik 'ta ingo zuten ba?
- Ayuntamentuk, ayuntamentuk. 'Ta geo gañea guarda torri bijilatzea e! Ez pentsatu han koeti bakarrakin zea! Guarda torri...
- Zuk markatu miño geyo mozten bazenun...
- Guarda bijilatzea. Dena kontrola.
- Karo. Hoi izango zen gutxi zelako 'ta denak eukitzetik 'o, bestela...
- Denak partizipatzetik, miño, nik ez dakit nola zen ordun asuntua. 'Ta geo eurra 're izaten zen...