Altzibarko tolareak

Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-047
Pasartea 0:32:30 - 0:34:20 (1' 50'')
Laburpena Altzibarko tolareak: Martinmotzene, Peruene, Soterone, Aduriz, Iruinerrene, Herreronin... Olaldekoek, garlirik ez eta bi karga t'erdiko barrika trenbidetik eramaten zuten, Soteronera.

Transkribapena

-Zuek iñ izandu al tzute sar..., tolareik o´ Olalden bai al da, bai al zen tolareik?
-Martinmotzenenzen hemen `ta Peunen `ta. Guk urtiak iñ ez dugula! Xoteonin zun guriak, bai. Han bai.
-Adurizenin e´ez al zon tolaria?
-Bai oan e´ han eongo`ie.
-Bazen pilla earra eh? tolarik eta...sardoteiyak bazin pilla earra
-Irunyarrenin e`bazen, Xoteonin e`bai, o`Xoteonin len san dugu, Irunyarrenin e´bazen tolaria. Herreronin e´bai
-Hain toki ttikiyin eh, hiru tolare!
-Martinmotzenin bai!, Joxepak kontatu zin, jendia tortzen zela billa ´ta garliakin ´ta joten tzila beak eamatea
-Guk Xoteonetikan garleik eta deuse ez genun, barrika bete terraza azpiyan `ta trenbiria harrobikua pasten zen... gue itxea, ondotik kontratik eta
taka, taka, trenbirin barrikak bueltaka. Goitik bettikun ez zun zeatu berrik, eamaten zun zizto earra deskuitu ezkio ihesi inta, joe!
-Sarduakin betia?
-Ezta atetzen, trenbirin barrikak kriston aballa...
-Eta geo itxea alleatzen zenin noa?
-Hor atzeko atian alturan hola zen, `ta bertan kandaua jarri `ta handik bete `ta garliakin karri `ta
-Ah, Ah , ah, ya
-Ez al dakizu ura nola pasatzen zen zea...
-Nik uste nun itxeko barrika betia hara karri
-Ez, ez
-Ah, `ta garlia ze itten zen realan, reilan gañin geldittu?
-Garlia ez, barrika zea zen haundiya, bi karga `ta erdi `ro holako barrika `ta bueltaka bueltaka, bultzaka karri `ta, ustu `ta, utzi `ta, trenbirik malda zun hor `ta
deskuidun ihes itten bazizun, Portunetik aurrea lurran gañin raso zen, han ate itten zen
lurrak barrika jotzen baizun zeakin , tanbor harekin, miño joe...
-Jo inbentua.