karga

Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
karga
Esanahia: 
Zenbait gauzaren pisu unitatea. Hainbat balio izan ditzake, normalean 300kilori egiten dio erreferentzia.
Adibideak: 
Joxepa Etxeberria Olaziregi: "Sei [sagar] zakukin itten da karga".
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiBai 'ta eraiya, ba... Ardua 'ta oso gutxi, e... Saardua kupel, bai, hamalau kargakua 'ro, kupel haundi bat saardo itten genun eta saardu hartatikan kupelan erdiya bezela itten genun embotillatu, eta beste gaiñekukin pitarra. Eta hura izaten zen gue eraiya, pitarra, bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta nola izaten zen? Karga bat saar...
- Karga 'at saarrana, pes berrehun litro. Berrehun litro.
- 'Ta geo hoi zekin... Non eamaten zutela saten zenun? Bueno, eaman garlian 'o eman berko...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Garlian bai. Garlian. Behiyakin. Guk jartzen genittun garliak. Bat genun beatzi karga terdikua. Hamar exkaxekua. Karga 'at. Hua haundiya. Bi (...) 'ta zezena. Golpin. Harrekin in genittun urte 'atin Hondarribira hemeretzi biaje!Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Bai?
- Bai. Hoi duk, biño dena saardu (...) dena martxa guziya. Saardua, guk in genun txalaka huts hutsakin, bokoi bat. Beno lau karga terdiko barrika bat. Bete txalaka huts-hutsa...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Ah, `ta garlia ze itten zen realan, reilan gañin geldittu?
-Garlia ez, barrika zea zen haundiya, bi karga `ta erdi `ro holako barrika `ta bueltaka bueltaka, bultzaka karri `ta, ustu `ta, utzi `ta, trenbirik malda zun hor `ta
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiEhun karga 'ta. Karga ez dakizu, sei zakukin itten da. Karga. Eta sekulako sagar pillak eta haik nola tolaria baizuten 'ta geo sardua nola saltzen baizuten, han Txikierdin ba...Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiHarea ordaintzeko gauzak, lenguk ordaintzeko. Bestetako ez.
-Sarran kargak ordun. Zerbaitte gehiyo? Akordatzen zea ze lan itten zenittuzten?
Etxeberria Olaziregi, Joxepa