tolare

Forma mugatua: 
Tolaria
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Dolare
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Lagar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiZea, sagar garaiyin 'e sagarra tolarea... Karlos Aranburun tolarea eamaten genun sagarra, biño geo baita 're, dembora berin, saardua handikan itten zen guentzako. Eta beste bizitzakuk berriz zuten, sagardiya beák.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiGuk bagenittun sagarrak, biño gutxiyo. Eta klaro, holako beharrik ez genun ikusten, beste bi sagardiy haik, san duten bezela, ibiltzen genittulako.
- Tolareik ez zen Seasterrenin?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Paetan kontran eurrakin intako tolare bat! Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai, bai. Bai, bai. Garaiy haitan lau bizitza bazien. Lau. Han Uarten hiru. Bat bi bizitzakua zen, Tolare... Bestia tolariakin. 'Ta geo Uarte Errota.
- 'Ta tolaria 're izautu zenun zuk?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Motorra? Bai. Motorrak eta nik hala izautu nittun. Izautu nittun. Nik 'e larogei urte battut 'ta...
- 'Ta geo tolare batzuk ttikiyakuk izango zin.
- Bai.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Bestela saarduk bazun indarra, e! Bai. 'Ta orduko lana ikaarri zen. Dena baldeka itten zen. Bakizu, garaiy haitan ez baizen ez bombik . Deus ez. Dena baldeka. Bete 'ta dena, dena, dena.
- Ze itten zen tolaretatik baldetan jaso...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Itxeko sarra eaman
-Tolarea eaman
-Bai, tolarea eaman txi, zetu sardua in 'ta karri. Beiyakin garlian. Garlia izaten zen barrika luze bat. Ez dait zembat litro 'zango zittun, hua karri 'ta... Tira!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Tolarik... Ordun tolarik toki gutxitan zin. Ordun tolarik zin Peunen. Kampoko sarra itten zutena.
-A! 'Ta aittau din, aittatu ttuzun tokiy hoitan tolareik ez zen?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta ni tolarea jon nitzan batin, builla gaitza 'ta... "Zer da builla hau?" Beitu nun 'ta estratan betti, "ai...!" Haik izuak, ordun bai, izutu giñala! "Beitu, beitu ze heldu din hemen, hemen soldaduk heldu dia!" Han torri zen ne koñadua Pascual. Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi-Zuek iñ izandu al tzute sar..., tolareik o´ Olalden bai al da, bai al zen tolareik?Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Hain toki ttikiyin eh, hiru tolare!Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Zuek bazenuten tolaria baserriyan? zuek tolaria bazenuten?
- Ez ,ez gure etxian ez zen tolareik, zertikan beserriya ez guria, biño ya toki gehinetan bazian tolariak, bai
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi- Bai tolariak kobratzen zizun hainbesteko bat e' bai. Tolare asko orduan! Jo bai!Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi- Eta noa eamaten zenuten zuek sagarra sagardua iteko?
- Hara tolarea.
- Miño noa nungo tolarea?
Lasa Auzmendi, Joxe