fabore

Forma mugatua: 
Faboria
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Mesede
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Favor
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Haurrai kontzea 're lengusun baten itxea tortzen... ez dakit zembat ume bazittun 'ta. Gue amak illoba zun hua 'ta pena maten 'ta ni bialtzen niñun 'ta maextra enteatu 'ta ne burua ez zela haurra kontzeko:9456], e! 'Ta itteko fabore eskola bialtzia. Atzea eskola!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusimiño zen emakume bat estimatu zuna in niyon faboria hura; geo ni begitik opetuta eunero klinika, ya ordun Errenteiyan bizi zen, eunero joten zen nena hura, ni garbitzea 'ta gauzak ittea. 'Ta gaixua... hemendik 'e jon zinin, saten zun gue seme batek:Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Pues hoixen, bileretan. Gu atetzen giñan neska batzuk 'o 'ta haik 'e mutil batzuk 'ta elkarrei "Faborez" 'ta "bai" 'ta danak dantzan 'ta handik 'ta hemendik 'ta elkarrei launtzen 'ta hasi 'ta... Haik gitzasemik guri launtzen 'ta hola izautuak, 'ta geo ezkondu.Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusiAltzibarren billera haundiya itten zen. Eta... San Pedrotan Altziberren fiestak, eta gaiñekun billera izaten zen, e! Filarmonika jotzaillik... Han dantzaiyak izaten zin errak, neska 'ta mutil, 'ta hala! Jon 'ta neskak hasi lehendabizi 'ta faborez mutillak 'ta bai 'e, gustuko Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusibaldin bazin bai, 'ta bestela ez! Anda!
- Biño beti mutillak eskatu!
- Mutillak faboria eskatu neskai, bai.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Eta ordun mutillak itten zun dantza eskatu.
- Hoixen, hasiko giñan lau neska 'o sei 'o korrun dantzan 'ta beste hambeste mutill eongo zin 'ta "faborez" 'ta gustukuk baldin bagenittun, bai, 'ta hala denak ordun dantzan.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiJenealin sueltun billi 'ta 're neska 'ta mutil, korrun geo hizketan igual eon. Berriz beste pieza hasten zunin, dantzan billi. Biño baltsekua ez ya. 'O faborez eskatzea. Bi neska dantzan 'ta bi mutil jon, faborez eskatu 'ta dantzan. 'Ta bazin neskak ezetz esaten zutenak 'e!Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi'Ta zea "Hortxe kotxia jitzen hasi naiz, biri hortan 'ta kantiñan sartu naiz eta ezin dut atea 'ta faborez launduko al zenike, behiyakin 'o, behiyakin 'o launduta 'ro?" Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiTaka, taka, taka torri 'ta bizkarrin jo 'ta faborez españolez hitzeiteko e! San 'men ziyon, beira beira, muturra beltz-beltzakin. 'Ta españolez hitzeitteko faborez.Irazu Apezetxea, Erramun