jostaketa

Forma mugatua: 
Jostaketa
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Jolas
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Juego para divertirse
Jakingarriak: 

"jostaketa" dibertitzeko asmoz egiten den ekintza da eta ez lehiatzeko soilik egiten dena. Irabaztea helburu izan baliteke ere, ongi pasatzea du helburu nagusia.

IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Ministros y ladrones: hoi nola zen? Esplikatu jostaketan guk ikasteko, bueno, gu ya e'ga ibilko miño...
- Eske, hoi zen, beste lekutan ez dakit nola deitze ziyoten, miño zen...
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Len jostaketakin aittu za. Gehiyena eskolan ibilko ziñan? Itxian, itxian, baserriyan gutxiyo?
- Itxian aprobetxatzen nun bestik siesta joten zinin. Bai. Eta... Ordun bakarrikan e... Asko ibiltzen nitzan san zattuten bezela, ne adiñekoikan ingurun ez nulako,
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHola jarri zea... makil bat hola ziarka 'ta elkarri hola eskua man gaintik 'ta harrei kontu 'ta tiraka 'ta. Kauen... Huaxe zen ordoko jostaketako zea.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta ze gehiyo itten zin? Dantzaz gaiñ, ze itten zen gehiyo?
- Dantza 'ta geo, zea 're bai, este... Beste jostaketa bat bazuten, raro, rarua! Saltoka bizkarrin gaiñin barrena, 'ta, geo zaiya 're bai. Zaiya joka 'ta, hoi 're, hoi 're bazuten.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Jostaketak?
- Jostaketak, bai.
- Hasten giñan tabatan. Lau 'ro juntatzen giñan, 'ta ttabak, bakizu, geo,
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiHala gelditzen giñan, 'ta aspertzen zenin, saten zun: "oaintxe ne begiyak aspertu dia nearrez, 'ta ez naz gehiyo ibilko!" Hortxe gelditzen giñan. Gen jostaketak hoik zin. Geo marru-marruka...
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Karo.
- Primeran! Eta gue jostaketak denak hoixek zin. Holaxe.
- Eta uretan, zea...
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- ...Bai, bai, bai. Dudik ez iñ.
- Hoixe.
- Eta geo jokuk... Jostaketak eta hoi denak 'e. Len aittu zazte saten, oaingo haurrak...
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiHoi nola galaziko zuten, besteik ez genakiun 'ta! Bai...
-Eta eskolako jostaketak eta?
-Ba, hortxe! Mendiyan giñan 'ta han ibiltzen giñan.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Ondo izautu ber! Ondo izautu bier du perretxikua, bestela... Bai.
-'Ta gaiñekun mendin pentsatzen dut, 'o jostaketa garaira atetzen ziñetenin perretxikuk bezela, beste zeoze izaten zen biltzeko?
Etxeberria Olaziregi, Joxepa