izorrai!

Primary tabs

Kategoria gramatikala: 
Esapideak
Esanahia: 
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusihartuko zun? 'O ez?
- Denetik, denetik. Denetik. Ordun 'e uan bezela. Biño oso difentia bizimodua. Oso difeentia. Ordun 'e gaztia ongi. Sasoi zen bittarte. Zartu ezkio izorrai!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta harrek autik ate zittun bezela kontestu! Aski rapido bai! 'Ta geo san zin, bizkarrin jota ez zaittu ahaztu e! 'Ta nik beai 're, nik beai ostiko man niyon! Ongi ikasten den gauza ez da beiñ 'e azten! Izorrai! Ai zak nauna!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta oan pixkan pixkan ingo da ya dena kendu! Beak kenduko dute berriz hoi. Lembizi hua lau milla pezta 'ro zembat zen urteko, zea subentziyua. 'Ta oan ai men dia bajatzen. Jakiña hoi ingo dute pixkan pixkat tau! Kendu 'ta izorrai!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Aiy hai! Itxea jon 'ta sermoiyin! Ai hai! 'Ta kuartoa jon 'ta izorrai!
- 'Ta ze ordutan... Billera ze ordutatik ze orduta izaten zen?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiBaa, aproxtu. `Ta geo txerriyak izorrai! txerriyakIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAsko kostatzen hemendik eosita 're 'ta. Numbatte idea berriyak hartu zittuzten'ta. Oaiñ hemengua izorrai. Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Jo erra eh?
- Izorrai
- Hainbeste lan inta, gio hola zea in berra e'
-Bai
-'Ta hoi ze izan zen eun batetik bestea o' ya iertzen zeniyoten zuek o' ya ixtea zijula o'?
Pagadizabal Artola, Joxe