herribire

Primary tabs

Forma mugatua: 
Herribiria
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Herri bide
Esanahia: 
Errepidea baino bide estuagoa, herrixkak edo herrietako auzoak lotzen dituena
Gazteleraz: 
Camino vecinal
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- 'Ta zea, zuk hoi ongi dakizkizu biriak. Mendi biriak 'ta herri biriak eta...
- Bai, hemenguk bai. Oiyartzunguk bai. Oiyartzunguk bai. Bai, bai, hoik bai, ez da problemikan. Lokepasake hemengo lengo herri bire zarrak asko galdu in dia 'ta oaiñ pistak
Harregi Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-'Ta ezoin iual, kompaziyoa zeatik 'e Sokoloko zuitik 'e Olatzenea bittarteko hoi dena, hoi herribiria zen 'ta hor auzo guziya torri ber launtzea. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Len 'e bai, estrata. Miño geo soldauk in tzutenian, zeatua... Zampatua zeatua, ondo jarriya, biño asfaltatu gabia. Hoi hoeita hamar bat urte 'o asko gehiyo ez duk hoi asfaltatu zutela.
- Biño lenoztik herri biria zen?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Herri biria bai.
- Hemendikan Antsillesen barrena, Telleri, Telleritikan hortikan xuxenin Ameztieta.
- Ameztieta.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Estrata 'ro herri biria 'o zerbatte bazen...
- Estrata, txarra gaiña. Ze bire! Jesus! Arron txarra.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Hoi herri biria.
- Gu behiñ 'e ez giñen handik ibilli. Beno, behiñ 'o behoñ pasa bai, biño gaiñekun biria beti oain den bezela.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Grabillakiya 'ro holakua.
-Pf... Deusez! Zolua galanta toki batzutan 'ta...
-Miño zuek gaiñea kamiyotik biño geiyo, len herri birik 'ta geiyo izango zin, 'ta gurdi birik 'ta estratak eta ez?
-Bai, estratak eta bai. Oan denak zikindu dia. Eyote kasoik itten 'ta!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHarrek zun izena malobra. Malobra deitzen ziyoten. Malobra hoixe, ez zuten patzen 'ta! 'Ta hola...
-'Ta hua ze itten zen e... herri biriak eta, aleiya?
-Bai, bai, bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta hua, auzolanin geiyo hola ze itten zen? Hoi herri birik 'ta aittau zu, biño zerbaitte geiyo bai al zen itten zena hola... denana zen gauzak 'ta itte' al zen hola dena auzolanin?Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Estratak? Estratak, hoik zin herri birik. Estratak, hasi estrata... Zeko kruzin, Gaate, Gaateko kruzin 'ta zean barrena esto... Bortanen goitti, Argiñenen goitti, Altzibordan goitti, BuenabixtaLardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBuenabistan gainkaldea, handik kamiyua kruzatu 'ta Leungo haunzko aillekatik Bosbideta. 'Ta Bosbidetik Pikoketa. Hoik denak herri biriak zin.Lardi Landa, Joxe Luix