Ezkonduta edo ezkondu gabe, zer da hobea?

Nor Andalurria Urrutia, Anttoni
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-084
Pasartea 0:09:40 - 0:11:50 (2' 10'')
Laburpena Auzoko lagun bat bisitatzera joan zen batean, eztabaidan aritu ziren ea nola bizitzen zen hobeto, ezkonduta edo ezkondu gabe. "Hartzan!" Hika.

Transkribapena

- Be alaban itxian, Maitxo alaba. 'Ta... Gizona Irungua da. Periko 'ro Pedro 'ro ez dakit nola den, 'ta... Eun batin jon giñan bixitatzea Tomaxa 'ta biyek hara (...) miñez zeola 'ta zea... Momoti genun kotxikin, hiruak jon giñan. 'Ta nik e'nun ezer eaman,
ez zin gotu ezer eamatia 'ta hoik eaman ziyoten, honek zerbaitt eaman ziyon 'ta zeak 'e Momotik 'e eaman... Nik deuse eaman ez 'ta... Hizketan 'ta hizketan 'ta hizketan 'ta han Monika harrekin, bat galdetu 'ta bestia galdetu 'ta:
"Bai, hik nobiyua utzi in 'unen, utzi! Hoi ez dun itten, hoi ez dun itten!", "Bai, kontua. Nik utzi niñun hi harek", "Ez, ez, hik utzi 'unen, hik utzi 'unen. Zertik utzi 'unen hua? Zertik utzi 'unen?". Kizkur tzur-tzur iña hantxe ba ohiyin 'ta san niyon:
"Ba! Nik e'nun sekula pentsatu izandu solteretan miño bizimodu hobia botako nunik ezkonduta", "Aizan! Nik ezkonduta bizimodu hobia bota niñen", "A bai?" Hemezortzi urtekin ezkondu zen. "Bai?" 'ta "Bai". Geo, nik san niyon: "'Ta horren gazteik solteran geldittu ziñan 'ta
zertik ez ziñan berriz ezkondu?", "Aizan, leno zazpi ume banittin 'ta beste zazpi izango nittun beldurrakin". Ezkonduta len zazpi ume euki 'men zittun 'ta beste zazpi izango zittun beldurrakin. Nik san niyon:
"Ui, zea, nik uste nun ba zea solteretan bizimodu hobia botako zea... hobia botako zela ezkonduta miño", "Nik ezkonduta bizimodu hobia bota niñen". 'Ta hoi san zin, zazpi izandu zittula 'ta beste zazpi izango zin beldurrakin.
'Ta hoi ba, kontentu. Bueno, bueno, bueno... 'Ta geo san niyon... Gizona harei esan niyon... Monikai esan niyon: "Bai Monika nik gaur e'zattut deuse ekarri" san niyon "e'zattu deuse ekarri, miño gizon horrei...
Hoik ekarri dute miño nik ez dut ekarri 'ta gizon horrei mango yot dirua 'ta bihar ekarriko 'izu pastelak honek", "Bihar pastelak? Gaur ekarri ber ttunen, gaur!". Hartzan! 'Ta gizon harei eman niyon dirua eta esan niyon gaur e'yot deuse ekarri 'ta bihar karri yozu zerbaitt:
"Bai, karko yot", "Ez du berrik", "Bai ber du, karri yozu". Miño Monika zar horrek... Aizan, hantxe ba! Jesus, jesus... 'Ta hara 're joten giñanin...