Lanaren truke, eskolak

Nor Irastortza Gaztelumendi, Maitxo ; Lekuona Artsuaga, Enrike
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-057
Pasartea 0:43:20 - 0:45:30 (2' 10'')
Laburpena Enrike Donostian ere aritu zen ikasten. Amak lehengusua jesuita zuen, eta, haren bitartez, Colegio San Ignacion aritu zen. Lanaren truke eskolak jasotzen zituen.

Transkribapena

- 'Ta Donostira nolatan... Atzo uste 'ut san zenila, biño...
- Ba Donostira gue ama zenak...
- Gutxi jongo zin Donostira ikastea.
- E?
- Gutxi jongo zin Donostira ikastea.
- Aittu, ni muti kozkorretan amakin launtzea 'ta joten nitzan jaitan, e!
- Esnia...
- Ba lengusua zun Belderreiñeko lengusuak gue amak. Zeanak...
- Feliziano 'ta alkate izantaku haik? Beldarraiñenak?
- E?
- Beldarraiñenak zein? Hanako alkatia izandu zena 'ta...
- Gerra dembun alkatia 'ta apaiza bestia Don Jose Krutx. Hua Fraintzira jon zen.
- Bai, aitzia.
- Bai, hoi da. Ba hoik gue aman lengusuk zien.
- A!
- Eta bat jesuita zen, Padre Beldarraiñ. (...) zen meza maten zuna zen. 'Ta harren bitartez han hizketan 'ta pixka 't eskola bi ordu illunaarrin izaten genittun 'ta lana pixka 't iñez 'ta komei 'ta hola.
- 'Ta non zen? Ze kolejiyo zen?
- Hoiy, Ategorrietatik beroxio eskoita Colegio San Inacio. Ordun jesuitak zin.
- Oaindik han da, ez?
- Gaur profesorik dia. Ya jesuitik ez do.
- Oaiñ eskolak ba al dia han?
- Bai, bai, bai, bai.
- A bai. Zea Manolon...
- Ez dakit (...) biño badia.
- Donostin famatuna gaiña beti izandu da. Bai.
- Iñigo 'ta hoik han ibilli dia.
- Dembo 'atin jesuitak zin.
- 'Ta ordun itten zenuten han laundu eta...
- Laundu eta geo arratsin illunaarrin bi ordu 'ro eskola izaten genun. 'Ta gaiñekun berriz 'e lana 'ta... Untziyak garbittu, 'ta otorduak serbittu 'ta nola sango zattut. Batzuk... Kozinerua 're jesuita izaten zen 'ta harrei launtzeko 're pioiya (...) izaten zen. Bat izaten zun.
Bakotxak gen lanak bezela.
- 'Ta patata zuitzen 'e (...)
- Bai! Kuadrilla bueltan jarri, patata zuitzen, 'ta arrosaiyua errezatu. Zeak itten zigun, jesuita batek errezatzen ziun. Deskuidun ixillik kontestatzen banun, eju erra ingo zun, altatzeko 'ta zea. Erdara dena, bakizu. Hola.