Beorlegiri bertsoa

Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-040
Pasartea 0:52:20 - 0:55:40 (3' 20'')
Laburpena Gerra hasi zenean, Olaldetik Goikoetxera joan ziren. Beorlegi ezagutu zuen han. Berari jarritako bertsoa bota du. Goikoetxeko emakumea familia esperoan zegoen. Baserriz baserri ibili ondoren, Zaldinen eduki zuen haurra.

Transkribapena

- Irunen bizitzen dena ba bada Maitxo. Harrei ez dakit zeiñek in ziyon partotza!
- Bai, ordun auzokuk!
- Bai, biño hoa... Gerra hasi zen eunin, gu Olaldetik Goikoitxea.
- Iñ al zenuten rekorridua!
- Bai, horrea. 'Ta arrasaldin hor sartu reketik. Jo 'ta pareta guziyak zulatu, benga 'ta jarri zittuztela tiroka benga paeta zolotatik 'ta illundu zen demboan,
"¡Los que no son de casa, fuera!" Beorlegik. Mekauensuletxe! Bai.
- Hoi da Arraskularre, oain gurutzia botia 'men da.
- "Lendabiziko mendiyak zuen Arraskularre izena, rekete beák hamaika arrautz fresko 'ta oillasko jan zutena".
Bersuk baila miño ez dakit, ez 'ttut gotzen.
Behitzat, goiko etxetik atea arratsin, 'ta Auxtiña hola... Iarbura (...) Xabalo Manuel 'ta biyek. Nik hamahiru urte, harrek hamabi, biyen erdiyan...
- (...) erra man zun harrek, bi muti kozkorren tartian aittu!
- Bean erdiyan Iarbu, Iarbura bieyei helduta. 'Ta Iarbun gaba pasa, 'ta hurrungo eunin, Iarbura berriz beste tropak! 'Ta fuera handikan! 'Ta hoa hartu erdiyan 'ta Zaldiñea!
- La ostia! hua bai rekorridu erra! Biaje erra!
- Bai, Iarbutik Zaldiñea! 'Ta Zaldiñen jaiyua dela Goikoetxe...
- 'Ta Zaldiñen zein zian ordun?
- Zaldiñen...
- (...) Bazin ba soilulaiak...
- Fermin 'ta...
- Bai, Fermin 'ta (...) 'e bai, soiñulaiya hua 'ta...
- Ez, ordun hoik ez zin hor bizi. Ez, Aixtiburun dina hoik. Hoik beak zila Zaldiñen ordun. Hara jon giñala, han jaiyua da Maitxo. Kauen! Fuentaka potajia ate 'ta hamahiru muti kozkor (...) kriston pilla! Laixter, han auro ez zenak, potaje gutxikin gelditzen zen.
- (...) askoik gabe geldittu giñan!
- Fuente batetik... Denak fuente batetik.
- Mekauenla puta! Haimbesteko zea pilla, muti kozkor pilla 'ta!
'Ta, gambara jon 'ta belar tartin lo! Pixallia 'ta hartu 'ta belar tartia zabaldu, 'ta hala, pixa goitik betti!
- Kukusuik ez al zen belar tartin, genealin galparrak...
- Handikan Goikoetxea tortzeko gui! Izeba Iturriozkua 'ta Xabalo Manuel 'ta hiruak, Goikoetxea behi pare bat aber maten ziguten. 'Ta que estabamos en una chabola y aber si nos podia dejar llevar un par de vacas, 'ta: "¡De aquí no sale nada! Beorlegik! 'Ta aurreroko eunin,
arratsaldeko bostetan, "hay que ordeñar las vacas." 'Ta attonak, ne mouko attonak zarra arron horrek 'ta: ezetz goiza zela 'ta... "Pues si no ordeñas las vacas, ha matar la mejor vaca que hay en la cuadra" Seittun nausi!
- Bai, bai. Nahi zuten guziya itten...
- Beorlegi bea izautu zenuten zuek, e!
- E?
- Beorlegi izautu zenuten ordun!
- Hor Goikoetxen. San dut ba leno zea " hamaika oillasko 'ta zea, arrautz presko 'ta
oillasko jan zutena, geo eman ziyoten behiyak jeisteko ordena, ez bazittuzten jeisten hiltzeko behiyik onena. Bertsu horren bukaera hoixe zen.
- A...!