Diru mugimendu gutxi: trukaketa eta razionamendua.

Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-028
Pasartea 0:51:40 - 0:54:19 (2' 39'')
Laburpena Lehen erosi adina trukatzen zen. Dendara arrautzak eraman eta etxerako behar zena hartzen zen. Gerra ondorengo razionamendua ere gogoan du: hiru kategoriatan banatuak zeuden kartillak.

Transkribapena

- 'Ta zu gotzen za, diruz aparte trukaketaz gotzen za?
- Bai, bai, bai. Arrautza asko. Arrautza dendata asko. Arrautza eaman dendata eta guk itxian ber genuna. Bai.
Baita 're geo gerra ondorengua izanagatikan 'e akordatzen naz razionamentua. Hoi 're akortzen naz. Hiru kategoria zin: primera, segunda 'ta tercera. 'Ta primerakuk zuten ogiya kantidade gutxiyo eta oliyua 'ta, e...
Letxekondesada 'ta txokolatia 'ta hoi kantidade haundiyuo. Eta terzerakuk zuten ogiya kantidade gehiyo, letxekondensadikan ez, eta gaiñeko jenerua 're kantidade ttikiyuo. E...
Kartilla batzuk zin eta haikin joten giñan uan Arrandeiya Maritxu den hortan Baraiberrenak ardo almazena zuten 'ta han banatzen zuten razionamentua. Bai. Eta hara joten giñan, eta nik eamaten nittun itxekuk eta Austiñenekuk.
Eta famili haundiya zen han, 'ta gaiña primerakuk zin haik, primera kategoriakuk eta ordun marmita batin oliyua. 'Ta ni batetikan gaztia 'ta, bestetikan ttikiya, han joten nitzan oliyua birian galduez hairi eamatea.
Ogiya eunero eamaten genun, 'ta ogiya billa beák tortzen zin guen itxeaiño, biñon hillabetin behingo razionamentu hura neonek entreatzen nun. Eta beno, bireko nekik aztutzen zin hara jon 'ta txokolatia ematen zitenin. Dena aztua gelditzen zen.Bai.
- Txokolatia 're razionamendun barrenin al zon?
- Bai, bai. Haikentzako bai, primeran barrenin baitzon. Biñon terzerakuntzako ez zen... Txokolatia nik uste 'ut kantidade ttikiyun maten zigutela, biñon letxekondensada behintzat, ez.
Ez ziguten ematen guri.
- Ta hoik zertik 'te zen, kategori difentik?
- Hoi... Esplikatzen ez dakit. Biñon akordatzen naz hiru kategori hoik zila.
Eta... Ogiyana 're akordatzen naz ongi, eta letxekondensada ez genula izaten 're bai. Binon gaiñekun ez dakit hoi zergatik izaten zen.
- Eta ogiya ez zen asko... Bueno denetik gutxi izaten zen, ogiya 're gutxi!
- Ogiya gutxi bai. Ogiya gutxi 'ta txarra.